twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Automatiseren van de analysemethode voor CT-scans van jonge kinderen, zodat deze voor controles in het ziekenhuis en bij onderzoek naar nieuwe medicijnen gebruikt kan worden.


Als onderdeel van HIT CF is een handmatige methode ontwikkeld om met een long-CT-scan afwijkingen aan luchtwegen bij mensen met CF op te sporen. Op elke CT-scan van de longen kunnen honderden luchtwegen nauwkeurig worden nagemeten. Deze methode is de gevoeligste methode om te kijken of de behandeling van jonge kinderen effectief is om longziekte te verbeteren of tot staan te brengen. Helaas is de methode erg arbeidsintensief. In dit project is het doel om de analysemethode voor CT-scans van jonge kinderen te automatiseren, zodat deze voor de controles in het ziekenhuis en bij onderzoek naar nieuwe medicijnen gebruikt kan worden.

Gewenste startdatum en looptijd

Juni 2017, 4 jaar

Coördinerend onderzoeker

Prof. Harm Tiddens, Erasmus MC Rotterdam

Partners

UMC Utrecht, Bio Imaging Group Rotterdam

Budget

€ 200.000

Status 2019 (juni)

Het project wordt samen met een bedrijf uitgevoerd en bestaat uit drie stappen:

  • 1. handmatige analyse vergelijken met automatisch analyse
  • 2. trainen van de computer (wat is gezond, wat is CF)
  • 3. de getrainde computer testen met een nieuwe set CT-scans.

De eerste resultaten van stap één zijn bekend: er zijn CT-scans geanalyseerd van mensen met CF en zonder CF. De automatische methode bleek nog niet zo goed te zijn als de handmatige analyse. De computer zal daarom in de komende maanden nog beter worden getraind (stap 2).