twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Automatiseren van de analysemethode voor CT-scans van jonge kinderen, zodat deze voor controles in het ziekenhuis en bij onderzoek naar nieuwe medicijnen gebruikt kan worden.


Als onderdeel van HIT CF is een handmatige methode ontwikkeld om met een long-CT-scan afwijkingen aan luchtwegen bij mensen met CF op te sporen. Op elke CT-scan van de longen kunnen honderden luchtwegen nauwkeurig worden nagemeten. Deze methode is de gevoeligste methode om te kijken of de behandeling van jonge kinderen effectief is om longziekte te verbeteren of tot staan te brengen. Helaas is de methode erg arbeidsintensief. In dit project is het doel om de analysemethode voor CT-scans van jonge kinderen te automatiseren, zodat deze voor de controles in het ziekenhuis en bij onderzoek naar nieuwe medicijnen gebruikt kan worden.

Gewenste startdatum en looptijd

Juni 2017, 4 jaar

Coördinerend onderzoeker

Prof. Harm Tiddens, Erasmus MC Rotterdam

Partners

UMC Utrecht, Bio Imaging Group Rotterdam

Budget

€ 200.000