twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Opzetten van een Europees systeem voor onderzoeksresultaten van de minidarmpjes en andere gegevens, zoals longfunctie en voedingstoestand.


Binnen HIT CF 2.0 wordt het mogelijk gemaakt om organoïden echt te testen. De uitslagen moeten beschikbaar komen voor de patiënt en zijn of haar behandelaar. Er zal een ICT-systeem worden opgezet waar behandelaars in Europa toegang toe krijgen om de resultaten van hun eigen patiënten op te zoeken. Ook gegevens zoals de longfunctie en voedingstoestand kunnen hieraan worden gekoppeld. Het systeem zal voldoen aan wettelijke privacyregels. Met het systeem kunnen de gegevens van alle patiënten samen, op anonieme wijze worden geanalyseerd om meer te leren over CF en de behandeling en gerichter onderzoek te kunnen doen.

Gewenste startdatum en looptijd

Januari 2018; 2 jaar

Coördinerend onderzoeker

Prof. Kors van der Ent, UMC Utrecht

Partners

Hubrecht Laboratorium, Leuven, Lissabon, European Reference Network, CF Europe

Budget

€ 300.000