twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Beter begrijpen hoe de nieuwe stoffen van farmaceut Galapagos werken op het defecte chloridekanaal. Hiervoor worden minidarmpjes en cellen uit het neusslijmvlies gebruikt.


Dit onderzoek heeft tot doel om beter te begrijpen hoe de nieuwe stoffen van Galapagos werken op het defecte CFTR, gebruikmakend van minidarmpjes (organoïden) en cellen uit het neusslijmvlies (nasale epitheelcellen). Afhankelijk van het CFTR-defect zijn 1, 2 of een combinatie van 3 stoffen nodig om een duidelijk effect te vertonen. Een beter begrip van deze reacties in de minidarmpjes en het neusslijmvlies zal helpen om de variatie bij het latere gebruik door de patiënt beter te begrijpen en de mogelijkheid bieden om ‘persoonsgerichte medicatie’ te geven.

Gewenste startdatum en looptijd

Maart 2017; 2 jaar

Coördinerend onderzoeker

Dr. Jeffrey Beekman, UMC Utrecht

Partners

Galapagos

Budget

€ 475.000

Status 2019 (juni)

Door de overname van het Galapagos CF-portfolio door Abbvie zijn de bestaande projecten bijna afgerond. Momenteel wordt bekeken en met Abbvie besproken of en zo ja met welke kandidaatmedicijnen eventueel verder onderzoek zal worden gedaan. Dit zal in de komende maanden duidelijk worden.