twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Ontwikkelen van laboratoriumtechnieken om geneesmiddelconcentraties in zeer kleine hoeveelheden bloed te meten.


Minidarmpjes (organoïden) zijn belangrijk om bij mensen met CF te kunnen zoeken naar geneesmiddelen die effectief zijn. In dit project worden laboratoriumtechnieken ontwikkeld om geneesmiddelconcentraties in zeer kleine hoeveelheden bloed te meten bij patiënten. In het project worden de gemeten geneesmiddelconcentraties gekoppeld aan de effectiviteit in organoïden en luchtwegcellen. Hieruit kunnen voor individuele patiënten dosis-effect-relaties worden bestudeerd. Hiermee kan voor iedere patiënt een optimale toedieningswijze (dosis en frequentie) worden berekend, zodat patiënten maximaal kunnen profiteren van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen zullen ervaren.

Gewenste startdatum en looptijd

Maart 2017; 2 jaar

Coördinerend onderzoeker

Dr. Jeffrey Beekman, UMC Utrecht

Partners

Apotheek Haagse Ziekenhuizen, HUB Utrecht,

Budget

€ 300.000

Status 2019 (juni)

De metingen op de minidarmpjes zijn inmiddels gedaan en de resultaten van de bloedmonsters worden nu geanalyseerd.