twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Het verder volgen van kinderen die afgelopen jaren zijn geboren en bij wie een darmbiopt is afgenomen. In hoeverre hangt de ernst van het ziektebeloop samen met de functie van de chloridekanaaltjes?


De afgelopen 5 jaren werd bij alle pasgeborenen met CF in Erasmus MC Rotterdam en UMC Utrecht een darmbiopt afgenomen voor het bepalen van de functie van de chloridekanaaltjes (CFTR-functie). Daarnaast werden de kinderen volgens een standaardprotocol intensief gevolgd (CF-AREST-studie). In dit deelproject worden deze kinderen verder gevolgd en wordt geëvalueerd in hoeverre de ernst van het ziektebeloop samenhangt met de functie van de chloridekanaaltjes. Met deze kennis kan bij nieuwe kinderen in de toekomst de intensiteit van het volgprogramma beter worden afgestemd. Bij pasgeborenen kan het effect van CFTR-modulerende medicijnen nog nauwelijks worden gemeten. Met de gegevens uit dit onderzoek kan bij deze kinderen in de toekomst worden voorspeld met welke medicatie ze moeten worden behandeld.

Gewenste startdatum en looptijd

Januari 2017; 5 jaar

Coördinerend onderzoekers

Prof. Kors van der Ent, UMC Utrecht
Prof. Harm Tiddens, Erasmus MC Rotterdam,

Partners

dr. Jeffrey Beekman, UMC Utrecht, dr. Hettie Janssens , Erasmus MC Rotterdam, drs. Karin de Winter, UMC Utrecht

Budget

€ 750.000