Overzicht onderzoeken


Deelname van mensen met CF aan onderzoek is onmisbaar. In onderstaand overzicht staan de wetenschappelijke studies waaraan mensen met CF kunnen meedoen. Wanneer een studie niet in jouw centrum wordt uitgevoerd, kun je wellicht toch aan het betreffende onderzoek meedoen. Overleg altijd met je behandelend arts wat de mogelijkheden zijn.

Laboratorium_microscoop_80x80.jpg

TRIPLE THERAPIE

(homozygoot)

Onderzoek naar het effect van de drievoudige combinatie-
therapie met Vertex-445, Tezacaftor en Ivacaftor.

Wie kan meedoen?
Mensen met CF van 12 jaar en ouder met een dubbele
F508del-mutatie. 

Uitvoerend CF-centrum
Alle CF-centra

Pillen_80x80.jpg

TRIPLE THERAPIE

(heterozygoot)

Onderzoek naar het effect van de drievoudige combinatie-
therapie met Vertex-445, Tezacaftor en Ivacaftor.

Wie kan meedoen?
Mensen met CF van 12 jaar en ouder met een 508del-mutatie
plus een mutatie met 'minimale functie'. 

Uitvoerend CF-centrum
Alle CF-centra

babyvoetje_in_hand_80x80.1.jpg

AREST-CF

Vroege diagnostiek en 
behandeling bij kinderen 
met CF na de hielprik
 

Wie kan meedoen?
Kinderen die na de hielprik-
screening de diagnose CF kregen

Uitvoerend CF-centrum
Utrecht, Rotterdam

soja-70x70.1.png

TRIO

Onderzoek naar Kalydeco + 
genistein bij mensen met 
ten minste één klasse-3-mutatie
  

Wie kan meedoen?
Kinderen vanaf 6 jaar en 
volwassenen met ten minste 
een klasse-3-mutatie 

Uitvoerend CF-centrum
Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam 

ship-ct_127x80.1.jpg

Ship-CT studie

Onderzoek naar de werkzaamheid van het vernevelen van hypertoon zout bij jonge kinderen

Wie kan meedoen?
Kinderen met CF van 3-6 jaar

Uitvoerend CF-centrum
Rotterdam 

vergrootglas-80x80.1.png

VOCAL-studie

Onderzoek naar langetermijn-
effecten Kalydeco bij patiënten met een klasse-3-mutatie
 

Wie kan meedoen?
Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen die Kalydeco gebruiken en ten minste één van de volgende klasse-3-mutaties: G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N, S1255P of G1349D 

Uitvoerend CF-centrum
Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Nijmegen 

mycyfapp_80x80.1.jpg


MyCyFAPP

Onderzoek met als doel ontwikkeling nieuwe app ter ondersteuning enzymtherapie.

Wie kan meedoen?
Kinderen in zorg bij het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis

Uitvoerend CF-centrum
Rotterdam-Sophia

podhaler_80x80.1.png


TIPTIS

Onderzoek naar manieren van 
inademen tijdens de behandeling 
met Tobramycine-inhalatiepoeder 
en Tobramycine-inhalatie-oplossing

Wie kan meedoen?
Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen

Uitvoerend CF-centrum
Rotterdam