Blaastesten

longfunctie-blazen.png


Opsporen van luchtweginfecties door analyse van uitademingslucht

Het CF-team Oost Nederland en onderzoekers van de Radboud Universiteit ontwikkelen samen een blaastest voor kinderen en volwassenen met CF. De test heeft tot doel om bepaalde luchtweginfecties op te sporen. Ook patiënten met andere aandoeningen kunnen er profijt van hebben.

Twee soorten luchtweginfecties bij CF-patiënten kunnen vervelende problemen veroorzaken. Dit zijn infecties met de Pseudomonas bacterie en met de Aspergillus schimmel. Om een besmetting aan te tonen, moet slijm van de patiënt op kweek gezet worden. Niet elk kind of volwassene kan goed slijm ophoesten. Daar komt bij, dat de uitkomst van zo’n kweek meerdere dagen op zich laat wachten.

Wat wél iedereen kan, is een beetje lucht in een pijpje blazen. Kinderlongarts dr. Peter Merkus kwam op het idee dat uitgeademde lucht zou kunnen verraden, welke micro-organismen er in de luchtwegen van de patiënt zitten. ‘Elk micro-organisme produceert een patroon van kenmerkende vluchtige gassen (‘Volatile Organic Compounds’, VOCs) . Die komen in de uitgeademde lucht terecht. Als je kunt vaststellen welke gassen er in de adem van een patiënt zitten, kun je achterhalen welke bacterie of schimmel z’n luchtwegen heeft geïnfecteerd.’

Dr. Merkus heeft van het Astmafonds 250.000 euro subsidie gekregen om een blaastest te ontwikkelen, waarmee de specifieke gassen van de Pseudomonas bacterie en de Aspergillus schimmel opgespoord kunnen worden.

Dr. Merkus werkt nauw samen met dr. Frans Harren, van de Trace Gas Facility van het Institute for Molecules and Materials van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn wereldberoemde laboratorium beschikt over geavanceerde technieken om minieme sporen van zelfs de kleinste moleculen direct in de lucht te meten.

Contactpersoon

Dr. P. Merkus, kinderlongarts, Radboud UMC