twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Voor iedereen een behandeling op maat


HIT CF 2.0 heeft als doel een toekomst voor te bereiden waarin alle mensen met Cystic Fibrosis een behandeling kunnen krijgen die de oorzaak van CF aanpakt. De nieuwe technieken en behandelingen uit het eerste HIT CF-programma, die therapie op maat mogelijk moeten maken, worden verbeterd en toegepast.

HIT CF 2.0 is opgezet door de NCFS en het UMC Utrecht in samenwerking met onderzoekers en artsen uit Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is afgestemd met alle CF-centra en de NCFS-beoordelingsgroep van patiënten en ouders. Er wordt nationaal samengewerkt met alle CF-centra en internationaal onder andere met onderzoekers in Leuven en Lissabon. HIT CF 2.0 loopt van 2017 tot en met 2021 en voor het hele programma is vijf miljoen euro nodig. Helpt u mee?

Het programma bestaat uit zeventien deelprojecten verdeeld over vier doelen:

voorspellen_hitcf120x120.2.jpg

Voorspellen

Bevestigen van de voorspellende waarde van minidarmpjes en metingen in luchtwegcellen, op effecten van individueel afgestemde behandeling.

toepassen_hitcf120x120.2.jpg

Toepassen

Toepassen van minidarmpjes voor gepersonaliseerde zorg.
 

ontwikkelen_hitcf120x120.2.jpg

Ontwikkelen

Ontwikkelen en toepassen van gevoelige meetmethoden om de werking van de chloridekanaaltjes en de effecten van nieuwe therapieën te meten.

vernieuwen_hitcf120x120.2.jpg

Vernieuwen

Het verder ontrafelen van het ziektemechanisme bij CF om vernieuwende methoden te ontwikkelen om de functie van het chloridekanaal te verbeteren.


*Alle patiënten met CF hebben een afwijking in het CF-gen. Dat CF-gen is de bouwtekening voor het CFTR-eiwit. Als dit CFTR-eiwit in de lichaamscellen niet goed wordt gemaakt, kunnen chloridekanalen in de celwand niet goed functioneren. Hierdoor wordt het slijm in de longen en andere organen dik en taai. Zo ontstaan de kenmerkende verschijnselen van de ziekte CF.