twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

HIT CF Europe

In het internationale onderzoeksprogramma HIT CF Europe bundelen onderzoekers, artsen, CF-centra en farmaceuten uit heel Europa de komende jaren hun krachten met één doel: nieuwe medicijnen vinden voor CF-patiënten met een zeldzame mutatie.

De Europese Commissie kende begin 2018 een subsidie van €6,7 miljoen toe aan het Europese HIT CF project. De subsidie maakt deel uit van het 'Horizon 2020 research program'. Binnen HIT CF Europe worden nieuwe technieken en behandelingen, die therapie op maat mogelijk moeten maken voor mensen met CF, verbeterd en toegepast. 
Er wordt eenmalig een hapje darmweefsel uit de endeldarm genomen en van dit biopt worden minidarmpjes gekweekt. Met behulp van deze minidarmpjes kan worden getest of een (combinatie van) medicijn(en), gericht op de oorzaak van CF in de cel, een positief effect gaat opleveren bij de desbetreffende patiënt.

Deze patiënten gaan vervolgens meedoen aan een internationaal onderzoek om de werkzaamheid van het betreffende medicijn te evalueren.

Lees meer over het onderzoeksprogramma op www.hitcf.org

Lees het artikel over HIT CF Europe in CFcenTRaal (maart 2018):