Lumacaftor + Kalydeco

naald_200x200.png


In dit onderzoek worden de langere termijn effecten van Kalydeco en Lumacaftor (Vertex-809(corrector) onderzocht bij mensen met CF en een dubbele F508del mutatie.

Alle patiënten gebruiken gedurende 24 maanden Kalydeco + Lumacaftor. Voor de start, tussentijds en na afloop vindt onderzoek plaats van longfunctie, bloed en vragenlijsten.

Contactpersonen

(Kinder)Longartsen van UMCU, Erasmus MC, HagaZiekenhuis, Radboud UMC, AMC/VU