Tic Tac 2

kalydeco-150x150.1.png


In dit onderzoek wordt het effect van Kalydeco onderzocht bij mensen met CF en tenminste één klasse drie-mutatie.

Patiënten krijgen gedurende 2 maanden Kalydeco. Voor de start en na afloop vindt onderzoek plaats van longfunctie, een zweettest, ontlasting en een vragenlijst. Eenmalig wordt een darmbiopt afgenomen om minidarmpjes te kweken.

Contactpersoon

Prof. Dr. K. van der Ent, kinderlongarts, UMCU-WKZ