twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Combinatietherapie

Pillen_toren_140x100.jpg


Bij deze studie wordt onderzoek gedaan naar het effect van de combinatietherapie met tezacaftor en ivacaftor (Symkevi).

Dit is een open label onderzoek volgend op eerdere fase 3 studies met beide onderzoeksgroepen: de homozygote groep en de heterozygote groep.   

Deelnemers

Mensen met CF van 12 jaar en ouder met een dubbele F508del-mutatie (homozygoot) of een F508del-mutatie plus een mutatie met 'minimale functie' (heterozygoot).  

Meedoen

Aanmelding is niet meer mogelijk. 

Contactpersonen

Alle CF-centra