twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Effectiviteit en veiligheid van VX-561

Pillen_150x150.2.jpg


Dit is een onderzoek om de effectiviteit en veiligheid van VX-561 (Deutivacaftor) te testen bij mensen met CF van 18 jaar en ouder en een klasse 3 mutatie.  

Deutivacaftor lijkt op ivacaftor maar hoeft maar eenmaal in plaats van tweemaal per dag ingenomen te worden. 

Deelnemers

 • Mensen met CF van 18 jaar en ouder 
 • De deelnemer gebruikt minstens 28 dagen ivacaftor
 • De deelnemer verdraagt ivacaftor goed
  (volgens inschatting van de onderzoeker)
 • Gewicht van 35 kg of meer
 • De deelnemer mag niet zwanger zijn
 • De deelnemer heeft tenminste één van de volgende mutaties: G551D, G1244E,
  G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R
 • Longfunctie (FEV1) groter of gelijk aan 40% en kleiner of gelijk aan 100%
 • Stabiele ziektesituatie
  (volgens de onderzoeker)

Belasting

Het onderzoek wordt afgerond na ongeveer vijf 
maanden. In deze vijf maanden worden er acht
bezoeken van drie tot vier uur in het ziekenhuis gepland: een eerste screeningsbezoek,
dag 1, dag 15, week 4, week 8, week 12, vier dagen na week 12 en een maand na het
stoppen van de medicatie. Een bezoek bestaat uit: longfunctieonderzoek,
lichamelijk onderzoek, ECG, zweettest en bloedafname, urine onderzoek. 

Meedoen

Aanmelden is mogelijk tot eind januari 2020.   

Looptijd

2019-2020

Contactpersonen

Nicole Keijzers-Gerrits, researchcoordinator 
clinicalstudiesteamvrouwkind@radboudumc.nl