twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

SHIP-CT studie


Een onderzoek naar de werkzaamheid van het vernevelen van hypertoon zout bij jonge kinderen met CF.

Deelnemers

Kinderen met CF van 3-6 jaar. 

Belasting

Gedurende een jaar twee maal daags vernevelen met hypertoon of isotoon zout.
Bezoeken zoveel mogelijk tijdens regulier polibezoek. Er wordt een extra CT-scan gedaan en er wordt een dagboek bijgehouden.

ship-ct_150x94.jpg

Meedoen

Aanmelding is mogelijk. 

Looptijd

2016 - 2019

Contactpersoon

Prof. H.Tiddens
kinderlongarts, ErasmusMC/ Sophia Rotterdam