twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

VOCAL-studie

vergrootglas_150x150.png


In dit onderzoek worden de langere termijn effecten onderzocht van ivacaftor (Kalydeco) bij mensen met CF en tenminste één van de volgende klasse-3-mutaties: G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N, S1255P, of G1349D.

Er wordt gekeken naar exacerbaties (luchtweginfecties waarvoor behandelingmet antibiotica per infuus noodzakelijk is), de longfunctie, de voedingstoestand, bacterie- en schimmelkweken en complicaties.

Deelnemers

Mensen met CF vanaf zes jaar
die ivacaftor (Kalydeco) gebruiken en
tenminste één van de volgende
klasse-3-mutaties hebben:
G178R, S549N, S549R, G551S,
G1244E, S1251N, S1255P, of G1349D.

Belasting

Controles vinden plaats tijdens  
regulier polikliniekbezoek. 

Meedoen

Aanmelding is niet meer mogelijk. 

Looptijd

2015-2020

Contactpersonen

(Kinder)longartsen van UMCU, Erasmus MC,
HagaZiekenhuis, UMCG, AMC/VUMC, Radboudumc