twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Negatief denken over ademhaling resulteert in lagere kwaliteit van leven

vrouw_ademnood_255x170.jpg


Volwassenen die negatief denken over eigen ademhalingstekort rapporteren ook een lagere kwaliteit van leven, ongeacht hun longfunctie.

Tegenwoordig is er steeds meer focus op de psychosociale aspecten van het hebben van CF. Er zijn veel studies gedaan naar de impact van angst en depressie op de kwaliteit van leven van mensen met CF. Negatief denken over ademtekort komt relatief vaak voor, maar er is nog maar weinig onderzoek naar gedaan.

Negatief denken over eigen ademtekort is een niet-constructieve manier van denken over ademhalingstekort, waarbij herhaling, uitvergroting en gevoelens van hopeloosheid een rol spelen.

Onderzoekers uit Ottawa, Verenigde Staten, willen meer weten over deze manier van denken, om zo de kwaliteit van leven te beïnvloeden. Hun hypothese was dat volwassenen die negatief denken over ademtekort, een slechtere kwaliteit van leven rapporteren.

45 volwassenen met CF hebben vragenlijsten ingevuld over angst, depressie, negatief denken over ademtekort, pijn en kwaliteit van leven wat betreft lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast werd de longfunctie gemeten.

De onderzoekers zagen dat de mensen die bij de vragenlijsten meer tekenen vertoonden van depressie, pijn en negatief denken over ademtekort, ook een lagere kwaliteit van leven aangaven. Bij angst werd er geen link gevonden.

Deze resultaten kunnen gevolgen hebben voor de CF-zorg. Er wordt nu namelijk wel gescreend op angst en depressie, maar nog niet op negatief denken over ademtekort.

Dit onderzoek is  bij een kleine groep mensen uitgevoerd en een directe link is nog niet gelegd. Een belangrijke volgende stap is om dit onderzoek bij een grote en diverse groep uit te voeren. Ook moet worden onderzocht hoe het negatief denken verminderd kan worden, om zo een betere kwaliteit van leven te creëren.

Dit bericht is gebaseerd op de Engelse lekensamenvatting die de onderzoekers zelf hebben geschreven. 

De wetenschappelijke samenvatting vind je hier.