twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Maagzuurremmers: een risico voor de longfunctie?

Brandend_maagzuur_250x175.jpg


Resultaten van meerdere onderzoeken suggereren dat het hebben van brandend maagzuur (Gastro-oesofageale reflux) gepaard gaat met een lagere longfunctie. 

Brandend maagzuur komt vaak voor bij mensen met CF. Het wordt veroorzaakt door het omhoog komen van maagzuur, wat zeer doet in de slokdarm. Om brandend maagzuur tegen te gaan slikken mensen protonpompremmers, dat zijn medicijnen die het zuur minder zuur maken.

In een CF-centrum in Florida zagen onderzoekers dat het gebruik van medicijnen die maagzuur remmen, samenhangt met het aantal ziekenhuisopnames. Dit als gevolg van een opvlamming van een longinfectie met bacteriën (pulmonale exacerbatie). Ook in Nederland is dit recent onderzocht. Uit de gegevens van kinderen met CF van afgelopen jaren bleek dat onder andere het gebruik van maagzuurremmers een risicofactor is voor een afname van de longfunctie.

Toename van een longinfectie kan bij mensen met CF leiden tot een verminderde longfunctie en overleving, en moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. De onderzoekers uit Florida adviseren artsen dan ook om te blijven afwegen of maagzuurremmers echt nodig zijn voor hun patiënten. De onderzoekers uit Nederland benadrukken in hun artikel dat de samenhang van maagzuurremmers met het verloop van CF verder onderzoek verdient.

Hier vind je twee samenvattingen (in het Engels) over het Amerikaanse onderzoek.
Het Nederlandse onderzoek vind je hier.