twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF ook bij donker gekleurde Afrikanen

Afrika_continent_300x198.jpg


Lange tijd was de gedachte aanwezig dat CF niet bestond bij donkere Afrikanen, omdat daar zeer weinig informatie over bestaat. Het staat in schril contrast met de hoeveelheid medische informatie over CF bij mensen van Europese afkomst wereldwijd. Nieuw Zuid-Afrikaans onderzoek heeft echter aangetoond dat CF wel degelijk voorkomt bij donkere Afrikanen.

De Zuid-Afrikaanse onderzoekers bestudeerden alle donkere Afrikaanse kinderen met de diagnose CF in twee Zuid-Afrikaanse CF-centra tussen januari 2000 en maart 2018. Ze vergeleken deze groep met blanke kinderen van vergelijkbare leeftijd, geslacht, diagnosedatum en twee exemplaren van de F508del-mutatie. Zij beoordeelden informatie over hun diagnose (leeftijd, mutaties, zweetonderzoek en voeding), groei, longfunctie en longinfecties tijdens de onderzoeksperiode. Bij kinderen die stierven, werd de doodsoorzaak geregistreerd en werden de omstandigheden rond deze sterfgevallen onderzocht.

De onderzoekers identificeerden 34 donkere Afrikanen met de diagnose CF in de twee centra. De gemiddelde leeftijd bij diagnose was 5,5 maand en de meest voorkomende mutatie was 3120 + 1G> A. Vergeleken met de kinderen met de F508del-mutatie, waren donkere Afrikaanse kinderen meer ondervoed en hadden minder kinderen obstructie van de darm (meconium ileus; darmverstopping) op het moment van diagnose. Met de juiste zorg en behandeling waren groei, longfunctie en longinfecties in de loop van de tijd echter vergelijkbaar in beide groepen. Vier kinderen stierven tijdens de studieperiode, drie zwarte Afrikanen en één in de vergelijkingsgroep. De sterfgevallen waren kort na de diagnose en hielden verband met ernstige infecties door onderliggende ondervoeding.

De onderzoekers stellen dat ernstige ondervoeding veel voorkomt bij donkere Afrikaanse kinderen. Erkennen dat CF misschien een oorzaak is van onverklaarbare ondervoeding in de kindertijd is belangrijk omdat kinderen waarschijnlijk aan ernstige infecties sterven zonder de juiste CF-behandeling. Artsen en verpleegkundigen hebben behoefte aan (structurele) bewustwording over CF bij Afrikanen. 

Het niet diagnosticeren van CF bij jonge kinderen leidt tot vermijdbaar lijden en overlijden. Door CF bij donkere Afrikaanse kinderen te beschrijven, hopen Zuid-Afrikaanse onderzoekers het bewustzijn te vergroten. Daardoor is de kans groter dat artsen en het publiek CF als een mogelijke oorzaak voor ondervoeding en chronische longaandoeningen beschouwen. Dit zijn namelijk, ook om andere redenen, veel voorkomende problemen in Afrika.

 

De officiële onderzoeksresultaten en het voltallige onderzoek zijn gepubliceerd op de website van JCF Research news.