twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Kinderen met CF hebben meer glucose afwijkingen dan kinderen zonder CF

Diabetes_250x135.jpg


Onderzoekers in Colorado (Amerika) hebben ontdekt dat bij jongeren met CF de afname in longfunctie, maar niet in BMI, correleert met hoge en variabele glucosewaardes in het bloed.

Hoge en variabele glucosewaardes zijn een maat voor (het ontwikkelen van) CF-gerelateerde diabetes (CFRD). Onderzoeken suggereren dat afwijkende glucosewaardes de longfunctie en gewichtstoename bij mensen met CF kunnen verslechteren. Het hebben van CFRD is ook een risicofactor voor iemand met CF, daarom is het belangrijk dat het op tijd wordt opgepikt.

Wereldwijd zijn er richtlijnen voor het testen op diabetes. Deze richtlijnen zijn overgenomen om mensen met CF op CFRD te testen. Het is echter nog niet helemaal duidelijk of de grenswaardes voor afwijkende glucosewaardes bij diabetes ook hetzelfde zijn voor CFRD. Daarnaast is het de vraag of de gebruikte test, de orale glucosetolerantie test (OGTT), het beste middel is om CFRD op te sporen. Om glucose afwijkingen eerder op te sporen wordt de laatste jaren steeds vaker onderzoek gedaan met het continu meten van glucosewaardes. Maar er is nog veel onduidelijkheid over hoe goed deze methode is.

Het was al bekend dat de longfunctie en BMI afnemen in de vijf jaar voordat iemand CFRD krijgt. Dat is onderzocht in studies bij volwassenen met verminderde longfuncties. Hoe het zit bij relatief gezonde jongeren is nog onduidelijk.

Aan het onderzoek in Colorado deden 110 jongeren mee, van 10 tot 18 jaar. Ze droegen allemaal een apparaatje dat continue de glucosewaardes kan meten. Daarnaast gebruikten ze zelf een glucosemeter om de glucosewaardes in hun bloed te bepalen vóór elke maaltijd en bedtijd. Het onderzoek duurde zeven dagen. Van tevoren werd bepaald of een jongere normale glucosewaardes had, of verhoogd, of al zo hoog dat CFRD was aangetoond. Naast deze drie groepen jongeren was er ook een controlegroep van jongeren zonder CF. De vier groepen werden onderling vergeleken qua glucosewaardes en de verandering in longfunctie en BMI in het afgelopen jaar.

De onderzoekers zagen dat de afname in longfunctie bij jongeren met CF correleerde met hoge en variabele continue glucosemetingen. Het was opvallend dat de jongeren met CF, maar met normale glucosewaardes, óók hogere continue metingen hadden dan jongeren zonder CF.

CF-gerelateerde diabetes (CFRD) komt steeds meer voor doordat mensen met CF steeds ouder worden. Net als bij diabetes is iemand met CFRD niet in staat om verhoogde glucosespiegels (als gevolg van eten) in de gezonde lage waardes te houden. Er is ook nog een grijs gebied, waarin iemand wel verhoogde glucosewaardes kan hebben. Die zijn dan nog niet zo hoog dat iemand CFRD heeft, maar diegene loopt wel het risico dat uiteindelijk te ontwikkelen.

In Nederland ondergaat iedereen met CF, die 10 jaar of ouder is en enzymen gebruikt, jaarlijks een OGTT. In dit onderzoek hadden jongeren met CF hogere en meer variabele glucosewaardes dan jongeren zonder CF. De volgende stap is om te onderzoeken of het behandelen van de afwijkende glucosewaardes de longfunctie kan verbeteren.

Lees hier het originele artikel.