twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Symptomen: nauwelijks invloed op kwaliteit van leven

Diner_groep_230x220.jpg


Meer symptomen (zoals meer hoesten, meer slijm, een slechtere longfunctie of een lagere BMI) resulteren bij mensen met CF niet altijd in een lagere kwaliteit van leven, ontdekten onderzoekers uit Amerika.

Om te weten hoe goed nieuwe medicijnen werken, is het belangrijk om te kijken naar symptoomvermindering én verbetering van kwaliteit van leven. De groep uit de VS wilde het verband onderzoeken. Ze keken naar de symptomen en kwaliteit van leven tijdens de toename van een longinfectie (een pulmonale exacerbatie).

169 mensen met CF hebben aangegeven wat hun symptomen waren en de kwaliteit van leven, op de dag van een pulmonale exacerbatie. De onderzoekers vergeleken beide uitkomsten en namen, als maat voor de ernst, ook mee hoe goed de longfunctie herstelde na een exacerbatie.

De verwachting van de onderzoekers was dat mensen met meer symptomen ook een slechtere kwaliteit van leven zouden hebben. De kwaliteit van leven was tijdens een pulmonale exacerbatie, zoals verwacht, lager dan daarvoor. Aan het eind van de behandeling waren zowel de symptomen als de kwaliteit van leven verbeterd. Maar de onderzoekers zagen niet dat mensen met meer symptomen ook een lagere kwaliteit van leven ervaarden.

De onderzoekers waren verbaasd dat er geen sterke koppeling te vinden was tussen de kwaliteit van leven en de symptomen van mensen met CF. Uit het onderzoek bleek ook dat het meten van beide uitkomsten belangrijk is om de waarde van nieuwe medicijnen te bepalen. De onderzoekers willen in de toekomst de ernst van de symptomen in detail bepalen (hoe lang, wanneer, etc.). Ook willen ze de kwaliteit van leven uitgebreider meten. Uiteindelijk zou dat een betere beoordeling geven van een nieuw medicijn of een nieuwe behandeling, denken ze.

Deze tekst is een bewerking van de Engelse samenvatting voor leken.
De wetenschappelijke samenvatting vind je hier.