twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Het effect van slapen op het humeur

Kind_slaapt.jpg


In Australië hebben onderzoekers bekeken wat de relatie is tussen de kwaliteit van slaap en het humeur van kinderen van 7-18 jaar met CF. Ze vonden dat kinderen van 7-12 jaar met CF slechter sliepen, overdag slaperiger waren en een slechter humeur hadden, vergeleken met de kinderen die geen CF hadden. Bij de kinderen van 13-18 jaar was er geen verschil in humeur, wel in slaap en slaperigheid. 

De onderzoekers hebben 14 dagen de slaap gevolgd van kinderen van 7-18 jaar met CF. De kinderen droegen een polsapparaat dat de beweging bijhield (om de slaap- en waakmomenten te meten), en ze hielden een slaapdagboek bij, hoe slaperig ze overdag waren. Daarnaast vulden ze vragenlijsten in over humeur en kwaliteit van leven wat betreft gezondheid. Als controlegroep deden er ook kinderen mee die geen CF hadden.  

Ze vonden het belangrijk om dit te onderzoeken, omdat het bekend is dat slaapproblemen de mentale gezondheid en kwaliteit van leven verstoren. Ook hebben eerdere studies laten zien dat slaapproblemen bij mensen met CF vaker voorkomen. Maar er is weinig bekend over hoe dat zit bij kinderen tot 18 jaar. Als daar meer over bekend wordt, dan kan er misschien iets aan gedaan worden. Bij de behandeling van CF wordt er nu bijvoorbeeld niet standaard gekeken naar slaapproblemen.   

Uit deze studie blijkt niet direct dat slechter slapen leidt tot bijvoorbeeld meer depressie en een slechtere kwaliteit van leven. Om dat beter te onderzoeken zou de groep kinderen groter moeten zijn en de tijd van meten langer dan 14 dagen. Een praktische volgende vraag is dan of het verbeteren van de slaap leidt tot een betere gezondheid.  

Onderzoek naar CF en vermoeidheid in Nederland

Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar CF en vermoeidheid. In CFcenTRaal nr. 4, 2017 stond een artikel over dit onderwerp. Lees het artikel "Elke ochtend word ik moe wakker":