twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Lagere overlevingskansen bij verlittekening lever

Lever_250x250.jpg


Mensen met CF die kampen met een toename van littekens op de lever, overlijden gemiddeld sneller dan mensen met CF die hier geen last van hebben.

Verlittekening zorgt ervoor dat de lever steeds minder goed kan werken. Dit gebeurt bij ongeveer 10% van de mensen met CF, meestal start dit rond de leeftijd van 10 jaar. Sommige mensen hebben op termijn een nieuwe lever nodig.

 

Onderzoek met behulp van de Nederlandse CF registratie

Artsen uit Nederland wilden weten of de behandeling verbeterd kan worden. Allereerst wilde men nagaan of verlittekening van de lever effect heeft op de levensverwachting. Daarom is in alle CF-centra in Nederland uitgezocht bij wie er in 2009 sprake was van verlittekening van de lever.

Alle mensen met leververlittekening zijn gevolgd van 2009 tot en met 2016. Als iemand in die periode overleed, werd bijgehouden op welke leeftijd diegene overleed en wat de oorzaak van overlijden was. Ook werd gekeken wat in het voorgaande jaar de longfunctie en het gewicht was.

Deze resultaten zijn vergeleken met de gegevens uit de Nederlandse CF Registratie. Over de resultaten van dit onderzoek is een artikel verschenen in de Journal of Cystic Fibrosis. Dit onderzoeksbericht is gebaseerd op de gemakkelijke samenvatting die de onderzoekers zelf hebben geschreven.

Verlittekening van de levert vermindert levensverwachting

Uit het onderzoek bleek dat de leeftijd waarop mensen met CF overleden een stuk lager was als zij ook last hadden van leververlittekening (27 jaar versus 37 jaar). Ook overleden er meer mensen met verlittekening van de lever dan zonder. De verschillen konden niet worden verklaard door bijvoorbeeld een slechtere longfunctie. Opvallend was dat weinig mensen overleden doordat de lever niet meer functioneerde, maar dat bijna 70% overleed aan problemen met de luchtwegen.

Onbeantwoorde vragen

Leververlittekening lijkt een belangrijke risicofactor voor eerder overlijden. Wat precies de oorzaak is voor het eerder overlijden is nog niet bekend. Ook is niet aangetoond dat levertransplantatie de overlevingskansen op de lange termijn verbetert. Om dergelijke vragen te beantwoorden zijn er onderzoeken nodig waarbij dit soort gegevens in de toekomst ‘real time’ worden verzameld.

Om de resultaten van dit onderzoek te bevestigen zou het herhaald kunnen worden met gegevens uit de Europese CF Registratie. De resultaten van deze onderzoeken kunnen hopelijk bijdragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van mensen met CF die te maken hebben met verlittekening van de lever.