twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Minder longinfecties bij gebruik van ivacaftor/lumacaftor (Orkambi)

Longfunctietest_280x170.jpg


Ivacaftor/lumacaftor (Orkambi) leidt bij sommige gebruikers niet tot een verbetering van de longfunctie op de korte termijn. Als er geen duidelijk voordeel is, kan het demotiverend zijn om door te gaan met medicatie. Onderzoekers uit Amerika en Australië onderzochten of deze groep mensen toch een gezondheidsvoordeel had bij het middel, namelijk minder pulmonale exacerbaties (longinfecties). 

Pulmonale exacerbaties kunnen leiden tot uitval van school of werk, tot meer ziekenhuisopnames en tot (permanent) verlies van longfunctie. Het is dus van groot belang om zo min mogelijk pulmonale exacerbaties te hebben.

Voorgaande studies   

De onderzoekers maakten gebruik van de resultaten van twee grote klinische studies, waarbij ivacaftor/lumacaftor (Orkambi) werd vergeleken met een placebo bij mensen met twee F508del-mutaties. Uit die studies bleek dat ivacaftor/lumacaftor (Orkambi) leidde tot longfunctieverbetering en minder pulmonale exacerbaties (op groepsniveau). 

Resultaten nieuw onderzoek 

In dit nieuwe onderzoek hebben de onderzoekers de mensen onderverdeeld in wel of geen longfunctieverbetering na twee weken gebruik van ivacaftor/lumacaftor (Orkambi). Hieruit bleek dat mensen zonder longfunctieverbetering meer pulmonale exacerbaties hadden dan de mensen die wel een hogere longfunctie hadden.

Vergeleken met de placebogroep kwamen er in beide groepen minder pulmonale exacerbaties voor, dus zowel bij mensen met als zonder longfunctieverbetering door ivacaftor/lumacaftor (Orkambi). De onderzoekers zagen ook minder ziekenhuisopnames en intraveneuze antibioticabehandeling bij mensen die ivacaftor/lumacaftor (Orkambi) gebruikten. Kortom, ivacaftor/lumacaftor (Orkambi) levert toch gezondheidsvoordeel op bij mensen die geen directe longfunctieverbetering hebben.

De wetenschappelijke samenvatting vind je hier.

Bovenstaand bericht is gebaseerd op de lekensamenvatting van de onderzoekers, deze samenvattingen worden gepubliceerd op CF Research News Archive.