twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Medicijngebruik van vrouwen met CF tijdens zwangerschap en borstvoeding

Pregnant_250x210.1.jpg


In 2008 is er een overzicht gemaakt door Edenborough en collega’s over de veiligheid van medicijnen voor CF, bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Dit kan artsen helpen om de juiste medicijnen te kiezen. Medicijnen kunnen namelijk via de placenta en/of de moedermelk bij de (ongeboren) baby terecht komen en eventueel schade toebrengen aan het kind.

Artsen en onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Groningen hebben geëvalueerd of er nieuwe informatie is bijgekomen sinds 2008, en ze hebben de aanbevelingen aangepast indien dat nodig was. Onder andere de veiligheid van de nieuwe CFTR-modulatoren (medicijnen die de werking van het chloorkanaal verbeteren) is toegevoegd aan deze lijst.

Met het toenemen van de levensverwachting voor mensen met CF is het aantal zwangerschappen ook toegenomen. Het goed plannen en managen van een dergelijke zwangerschap is belangrijk voor moeder en kind. Hierbij hoort ook een actueel overzicht van veilige medicijnen tijdens zwangerschap en borstvoeding. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van medicijnen, maar er is maar weinig informatie beschikbaar over de risico’s voor het (on)geboren kind. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven kunnen namelijk meestal niet meedoen aan studies.

De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om ervaringen te delen, met name omdat er nog zo weinig bekend is over de veiligheid van medicijnen, zoals CFTR-modulatoren, bij vrouwen met CF die zwanger zijn of borstvoeding geven. Niet alle risico's kunnen weggenomen worden, dus de keuze om een medicijn voor te schrijven is steeds een afweging tussen het voordeel voor de moeder en de risico’s voor het kind.

Lees hier de samenvatting van Journal of Cystic Fibrosis