twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Minidarmpjes informeren over ziektekenmerken

Baby_fleece_300x200.jpg


Recent onderzoek laat zien dat de laboratoriumtest met minidarmpjes goed overeenkomt met de ziektekenmerken van kleine kinderen met CF.

Minidarmpjes worden gemaakt uit een stukje darmweefsel. Met deze minidarmpjes kan o.a. worden getest hoe goed CFTR werkt. CFTR is bij mensen met CF minder goed werkzaam of zelfs afwezig. Daardoor is de water-en-zoutbalans verstoord en functioneren veel organen, waaronder de longen, steeds slechter. Hoe meer de minidarmpjes zwellen, hoe beter de water-en-zoutbalans en de functie van CFTR.

Het onderzoek 

Onderzoekers in Utrecht en Rotterdam hebben het onderzoek uitgevoerd bij 34 kleine kinderen bij wie CF via de hielprikscreening is ontdekt. De zwelling van de minidarmpjes van deze kinderen is gekoppeld aan ziektekenmerken tijdens het eerste levensjaar. Voorbeelden van kenmerken die zijn onderzocht: de staat van de longen (met een CT-scan en een bronchoscopie), enzymwaardes van de alvleesklier en de hoeveelheid zout in het zweet.

De metingen 

Uit de metingen bleek dat er twee groepen onderscheiden konden worden: de groep met lage zwelling van de minidarmpjes en de groep met veel zwelling. De luchtwegen en het maagdarmstelsel van kinderen met weinig zwelling van hun minidarmpjes, waren er slechter aan toe dan de kinderen bij wiens minidarmpjes hoge zwelling was gemeten. Daarnaast leek de zwelling van minidarmpjes ook op individueel niveau overeen te komen met de ziekte-ernst.

Er zijn twee minpunten aan het onderzoek: het betreft een kleine groep kinderen en de ziektekenmerken zijn slechts één jaar gevolgd. Een belangrijke vervolgvraag om te onderzoeken is hoe goed de minidarmpjes het ziekteverloop op lange termijn kunnen voorspellen.

De wetenschappelijke samenvatting kun je hier vinden.