twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Het belang van vroege opsporing van de MABSC-bacterie

Virus_and_bacteria_infected_the_Human_lungs_255x240.jpg


Eén van de meest ziekteverwekkende bacteriëngroepen binnen de non tuberculeuze mycobacteriën (NTM) is de mycobacterium abscessus complex (MABSC).
MABSC veroorzaakt ernstige longinfecties en is een gevaar voor mensen met CF. Voor deze bacteriën wordt er te weinig gescreend, stellen onderzoekers en artsen uit Kopenhagen (Denemarken). 

In een artikel geven zij een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de kennis over MABSC en de consequenties voor mensen met CF. Ook stippen ze aan waarom een vroege diagnose en agressieve behandeling essentieel zijn bij longinfecties met deze bacteriën. De Verenigde Staten en Europa hebben gezamenlijk aanbevelingen geschreven voor het opsporen en de behandeling van NTM, waar MABSC ook onder valt. De auteurs vinden dat er specifiek voor MABSC scherpere richtlijnen nodig zijn.

Gevolgen voor mensen met CF 

De auteurs doen zelf veel onderzoek naar MABSC. Zij en anderen hebben ontdekt dat bij infecties met deze bacteriën - vergeleken met andere - de longfunctie hard achteruit kan gaan. Mensen met CF zijn vaak jong bij een eerste infectie met MABSC (de helft is jonger dan 13 jaar) en de longfunctie (FEV1% voorspeld) kan omlaag gaan met 2,2% per jaar. Kortom, geïnfecteerd zijn met MABSC is geen fijne start van jongvolwassenheid. Als deze bacteriën weer uit de longen verdwijnen, kan de longfunctie weer (zo goed als) herstellen. Vroege opsporing en behandeling zijn dus belangrijk, maar helaas is dat nu niet het geval, concluderen de auteurs.

Opsporing en behandeling 

Voor artsen is het lastig om MABSC tijdig te ontdekken. Behandeling van MABSC is ook lastig, onder andere door het gebruik van meerdere medicijnen. De huidige manier om MABSC te ontdekken is door middel van een kweek, maar dit wordt in de meeste CF-centra minder vaak uitgevoerd dan voor andere, meer gangbare ziekteverwekkers. Dit kan leiden tot verlate opsporing, wat niet wenselijk is gezien MABSC bij chronische infectie biofilms vormt, waardoor het vrijmaken van de longen van deze bacteriën vervolgens erg lastig wordt. Er zijn wel alternatieven voor kweken, onder andere een bloedtest waarmee kan worden bepaald of iemand meer risico loopt op MABSC, zodat diegene vaker dan jaarlijks getest kan worden.

De auteurs van het artikel concluderen dat de gezamenlijke aanpak om MABSC te behandelen en tegen te gaan een grote stap vooruit is. Maar de schrijvers vinden dat er, wat betreft screening, niet voldoende rekening wordt gehouden met de ernst van een MABSC longinfectie.

Dit bericht is een samenvatting van het originele artikel, de wetenschappelijke samenvatting vind je hier.