twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Onvruchtbaarheid bij vrouwen met CF

Ivf_250x185.jpg


Vrouwen met CF die onvruchtbaar waren en/ of hulp nodig hadden om zwanger te raken, waren vaak ouder en pancreasinsufficiënt (gebruikten pancreasenzymen voor een goede werking van de alvleesklier).

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek met als onderzoeksvragen: hoe vaak komt onvruchtbaarheid voor bij vrouwen met CF? En zijn er subgroepen met een verhoogd risico op onvruchtbaarheid?

Mensen met CF worden steeds ouder en een gezin starten wordt steeds vaker een belangrijk en haalbaar levensdoel. Bij mannen met CF komt onvruchtbaarheid heel vaak voor, door afgesloten of niet goed aangelegde zaadleiders. Bij vrouwen met CF zou je een normale vruchtbaarheid verwachten, toch komt onvruchtbaarheid relatief vaak voor (dit kan deels worden verklaard door slijm in de voorplantingsorganen). Als duidelijk wordt welke vrouwen met CF meer risico hebben om onvruchtbaar te zijn, dan kunnen ze eerder worden doorverwezen voor een behandeling zoals inseminatie of IVF (in vitro fertilisatie of reageerbuisbevruchting).

Het onderzoek 

Onderzoekers uit diverse landen hebben samengewerkt om de gegevens te verzamelen uit Israël, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. In totaal deden er elf ziekenhuizen mee. Er zijn gegevens verzameld van 605 vrouwen, waaronder: longfunctie, aanwezigheid van bacteriën in sputum (slijm opgehoest uit de longen), exacerbaties (toename van een infectie) in het jaar voorafgaand aan het zwanger (proberen te) raken.

De onderzoekers schrijven over onvruchtbaarheid en over verminderde vruchtbaarheid. Met onvruchtbaar bedoelen ze als na twaalf maanden op natuurlijke wijze proberen iemand nog niet zwanger is geworden. De onderzoekers duidden iemand als verminderd onvruchtbaar als zwanger worden alleen lukte met een behandeling, bijvoorbeeld IVF.

Onderzoeksresultaten 

Van de 605 vrouwen hadden 241 pogingen gedaan om zwanger te worden. De vrouwen die probeerden zwanger te worden waren ouder én gezonder dan de vrouwen die dat niet hadden gedaan. 84 vrouwen (35% van de 241 vrouwen) waren onvruchtbaar of hadden behandelingen nodig.

Vrouwen met een verminderde vruchtbaarheid waren een stuk ouder dan de vrouwen met normale vruchtbaarheid (gemiddeld 34 jaar vs. 28 jaar). Hulp bij zwangerschap kwam bijna vier keer meer voor bij vrouwen boven de 31 jaar. Vrouwen die onvruchtbaar of verminderd vruchtbaar waren, bleken vaker pancreasinsufficiënt. Verminderde onvruchtbaarheid kwam bijna tweemaal vaker voor bij vrouwen die pancreasenzymen als medicijn moeten slikken.

Uit deze studie bleek dat 35% van de vrouwen met CF onvruchtbaar of verminderd vruchtbaar was. Dat is een stuk hoger dan de 15% van de ‘gezonde’ vrouwen. De onderzoekers stellen voor dat vrouwen waarvan de alvleesklier niet afdoende werkt, geïnformeerd moeten worden over hun verhoogde risico op verminderde vruchtbaarheid. En dat zij eerder worden doorverwezen, met name als ze al iets ouder zijn.

Aanbevelingen van de onderzoekers 

Nadelen van deze studie zijn dat de data zijn verzameld van gegevens uit het verleden, er kunnen dus gegevens missen of niet kloppen. Volgende stappen zijn om uit te zoeken wat de redenen voor onvruchtbaarheid kunnen zijn en of de medicijnen die de functie van het CF-eiwit beïnvloeden (dat zijn CFTR-medicijnen zoals ivacaftor (Kalydeco) en ivacaftor/lumacaftor (Orkambi)) de vruchtbaarheid van vrouwen met CF verbeteren.

Dit bericht is een vertaling van de lekensamenvatting die de onderzoekers zelf hebben geschreven. 

Hier vind je de wetenschappelijke samenvatting.