twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Recept Orkambi: wie wel en wie niet?

apotheek_300x200.jpg


Onderzoekers uit Amerika hebben bekeken wie Orkambi krijgt voorgeschreven én wat de verschillen zijn met de mensen die Orkambi niet voorgeschreven krijgen.

Orkambi werd in 2015 goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor mensen van 12 jaar en ouder met een F508del/F508del. In 2016 werd de leeftijdscategorie
6-11 jaar toegevoegd.

Aantal mensen 

De onderzoekers hebben met behulp van de Amerikaanse CF Foundation patiëntenregistratie gekeken wie er in aanmerking kwamen voor Orkambi: in totaal 10.500 mensen. Vervolgens zijn de karakteristieken van de groep die Orkambi daadwerkelijk kreeg voorgeschreven vergeleken met de groep die het middel niet kreeg.

De helft (53%) van de mensen die ervoor in aanmerking kwamen kreeg Orkambi voorgeschreven. Bij jonge kinderen (6-11 jaar) was dit 19% en bij mensen van 12 jaar en ouder 61%.

De verschillen 

Mensen van 12 jaar en ouder die Orkambi wel voorgeschreven kregen: hadden vaker een private zorgverzekering, hadden vaker meegedaan aan klinische studies, waren meestal tussen de 18 en 30 jaar oud en hadden meer exacerbaties (toename van een longinfectie). De hoge kosten van het medicijn zouden ook van invloed kunnen zijn op het besluiten tot wel of niet voorschrijven.
Overige resultaten kun je lezen via de links onderaan deze pagina. 

Registratie 

In CF-registraties wordt bijgehouden of Orkambi wordt voorgeschreven, uit deze gegevens wordt niet duidelijk of iemand het medicijn daadwerkelijk inneemt. Patiëntenregistraties zijn belangrijk om het gebruik van CFTR-medicijnen te blijven volgen. De onderzoeksresultaten kunnen artsen en patiënten verder helpen.

Dit bericht is gebaseerd op de lekensamenvatting van de auteurs zelf.
De wetenschappelijke samenvatting is hier te vinden.