twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Scoringssysteem kan risico op overlijden inschatten

Romp_met_longen_250x250.jpg


Franse onderzoekers hebben een beoordelingssysteem opgezet om in te schatten wat het risico is dat iemand met CF in de volgende drie jaar een longtransplantatie nodig heeft of overlijdt. Ze hebben gecontroleerd hoe goed dit scoringssysteem werkt bij mensen met CF in Canada. Een dergelijk scoringssysteem noemen we een prognose (voorspellende) score.

Het nut van zo’n prognosescore is dat de individuele zorg ermee verbeterd kan worden door in te schatten hoe goed het met iemand gaat en of er misschien een andere/effectievere behandeling nodig is om de risico’s te verlagen. 

De onderzoekers hebben eerst de prognosescore ontwikkeld op basis van gegevens van volwassenen uit de Franse CF-registratie en de resultaten in 2017 gepubliceerd, ook in een lekensamenvatting. Al eerder zijn er prognosescores ontwikkeld, maar de zorg en levensverwachting voor mensen met CF zijn inmiddels aanzienlijk verbeterd.

Er werden verschillende voorspellers gevonden, die samen een prognosescore opleveren. De voorspellers waren: longfunctie (FEV1% voorspeld), BMI, aanwezigheid van de Burkerholderia cepacia bacterie, gebruik van ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden), lange termijn zuurstofbehandeling, neuskapbeademing, aantal antibioticakuren met infuus per jaar en aantal dagen in ziekenhuis per jaar. De acht voorspellers bestaan uit drie kenmerken van de persoon zelf plus vijf behandelopties. Hieruit volgt een lage, gemiddelde of hoge score, welke representatief is voor een laag, gemiddeld of hoog risico op overlijden of longtransplantatie.
Met het nieuwe scoringssysteem kon in 91% van de gevallen de mensen die overleden of een longtransplantatie nodig hadden - in drie jaar tijd - onderscheiden worden van de mensen die hier niet mee geconfronteerd werden.  

In een volgende fase is gecontroleerd hoe goed deze prognosescore is bij mensen met CF uit een ander land. Er is gekozen voor Canada omdat de zorg daar vergelijkbaar is geregeld. De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd. Het bleek dat de prognosescore goed toepasbaar was. 54% van de mensen uit de groep met een hoog risico overleed of onderging een longtransplantatie binnen drie jaar, terwijl in de groep met een laag risico dat 1% van de mensen betrof.

Een volgende stap om deze methode verder te verbeteren is door het toe te passen in een ander land waar het zorgsysteem anders is geregeld.

Onderzoekers die in de Journal of Cystic Fibrosis een artikel publiceren, moeten ook een originele lekensamenvatting maken. Bovenstaand bericht is daarop gebaseerd.