twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Schimmels in de longen

Aspergillus_fumigatus_schimmel_300x225.jpg


Nederlandse onderzoekers hebben onderzocht welke schimmels in de longen van mensen met CF voorkomen én hoe vaak. 

Luchtwegen zijn ter bescherming bedekt met slijm. Bij mensen met CF is het slijm taaier, waardoor er sneller infecties optreden die schade toebrengen aan de longen. In beschadigde longen kunnen schimmels gaan groeien. Maar veel mensen met CF hebben een schimmel in de longen, zonder dat er klachten zijn. Dus is het dan wel nodig om de schimmel tegen te gaan met medicatie? Het is belangrijk om infecties van de longen tegen te gaan, maar antischimmelmedicatie kan ernstige bijwerkingen hebben.

Op dit moment is het nog onbekend welke schimmels schadelijk zijn en welke niet/minder schadelijk. Om hier meer over te weten te komen is het eerst nodig om na te gaan welke schimmels er te vinden zijn in de longen van mensen met CF, en hoe frequent.

Van 2010-2013 zijn er, onder leiding van het Radboudumc, sputumkweken verzameld in vijf Nederlandse CF-centra. In de laboratoria in deze ziekenhuizen werd vervolgens, met een gestandaardiseerd protocol, gekeken welke schimmels er in het sputum zaten. In één centraal laboratorium in Nijmegen werd bepaald welke subtypes schimmels er aanwezig waren.

In die drie jaar zijn er bijna 4000 sputumkweken verzameld van 699 mensen met CF en werden er 107 verschillende soorten gevonden. 41% van de mensen met CF had minstens één schimmel per jaar in het sputum. De meest gekweekte schimmel was de Aspergillus fumigatus: 52% van alle schimmels die gevonden zijn. 7% van de Aspergillus samples was resistent voor azolen, de meest gebruikte groep antischimmelmedicijnen. 

Er is een grote verscheidenheid aan schimmels gevonden in het sputum van mensen met CF. Maar, een zogeheten positieve kweek betekent niet per se dat de schimmel ook daadwerkelijk aan het groeien is. Soms worden de schimmelsporen ingeademd en blijven vastzitten in het slijm, zonder verdere toename van ziekteverschijnselen. Daarbij betekent het groeien van een schimmel niet altijd dat de longen ook beschadigen. Het is dus niet bekend in hoeverre schimmels bijdragen aan CF-symptomen. Een belangrijke volgende stap is dan ook om te bepalen welke schimmels schadelijk zijn en wanneer het beste kan worden gestart met antischimmelbehandeling.

De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de Journal of Cystic Fibrosis. Dit bericht is een bewerking van de lekensamenvatting die de auteurs zelf hebben geschreven.