twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Nieuwe techniek om sputumkweken te verwerken

Pipetten_240x160.jpg


Onderzoekers uit Ierland hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om sputumkweken te verwerken voor analyse.
Deze methode lijkt betrouwbaar om het effect van anti-ontstekingsbehandelingen te testen.

Mensen met CF hebben vaak ontstekingen in de longen. Tijdens zo’n ontsteking komen er witte bloedcellen (neutrofielen) naar de longen en scheiden daar eiwitten uit om de ontsteking te bestrijden. Helaas kunnen de longen daardoor ook beschadigen. De aanwezigheid en hoeveelheid van deze eiwitten kan worden gemeten in sputumkweken, als maat voor de ernst van de ontsteking. Ook kan met sputumkweken worden getest of anti-ontstekingstherapieën baat hebben (en de hoeveelheid eiwitten weer afneemt). Dat is belangrijk voor de huidige medicijnen, maar ook om de effectiviteit te meten van nieuwe middelen.

Voordat een sputumkweek kan worden geanalyseerd, moet het eerst verwerkt worden. Onderzoekers in Ierland hebben deze techniek aangepast. Er wordt normaal een chemische stof (DTT) gebruikt, maar die kan een vertekend beeld geven, waardoor de uitkomsten niet altijd betrouwbaar zijn. De onderzoekers hebben een methode (TETRIS) ontwikkeld waarbij er geen DTT nodig is.

De analyse, van de sputumkweken die verwerkt waren met de nieuwe methode, leidde tot betrouwbare metingen van eiwitten in de longen tijdens ontstekingen. De hoeveelheid van de eiwitten weerspiegelden goed de longfunctie en algehele gezondheid van de patiënt. De kweken waren vervolgens goed te bewaren voor analyse op een later moment. Ook kon met de nieuwe methode betrouwbaarder worden vastgesteld of een anti-ontstekingsmiddel effect had. 

Sputumkweken kunnen dus goed worden verwerkt zonder het gebruik van DTT, en met de nieuwe techniek kan beter worden gemeten of nieuwe anti-ontstekingsmiddelen effectief zijn. Ook kan het verloop van de longfunctie worden gevolgd. Dat zou kunnen betekenen dat het doen van een bronchoscopie minder nodig zal zijn. Daarnaast blijkt dat de hoeveelheden beschadigende eiwitten vaak al verhoogd waren vóórdat er verlaging van de longfunctie werd gemeten. Vroege behandeling van de ontsteking is dus belangrijk!

Er zijn nu studies lopend in diverse CF-centra om deze methode verder te onderzoeken bij volwassenen.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op deze Engelse lekensamenvatting. 
De wetenschappelijke samenvatting vind je hier.