twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Blootstelling aan tabaksrook leidt tot lagere longfunctie bij kinderen met CF

Meeroken_270x200.jpg


Het is allang bekend dat tabaksrook niet goed is voor kinderen, en zeker niet voor kinderen met CF. Afgelopen juni, op het Europese CF congres in Belgrado, werd dit in een presentatie wederom bevestigd. Het onderzoek liet zien dat kinderen met CF die worden blootgesteld aan tabaksrook een aantoonbaar lagere longfunctie hebben. Ook werd duidelijk dat op latere leeftijd het verschil in longfunctie nog groter is.

Onderzoekers uit Alabama, Birmingham hebben met hun CF registratie gekeken welke kinderen met CF van 6 of 11 jaar oud wel of niet werden blootgesteld aan tabaksrook. Voor die groepen hebben ze de laagste, gemiddelde en hoogste longfunctie (FEV1%) berekend. De kinderen van 6 of 11 jaar die wel werden blootgesteld aan tabaksrook hadden een aantoonbaar lagere longfunctie. Het verschil in longfunctie tussen kinderen van 11 jaar oud was groter (FEV1% was gemiddeld 13 punten lager bij aan rook blootgestelde kinderen) dan bij kinderen van 6 jaar oud (FEV1% gemiddeld 7 punten lager).

De onderzoekers hebben ook gekeken naar het inkomen en de opleiding van de ouders, maar rookblootstelling beïnvloedde de longfunctie van de kinderen het meest prominent. De onderzoekers adviseren artsen om bij te houden welk kind aan rook wordt blootgesteld, om zo strategieën te kunnen maken om rookblootstelling te verminderen. Ze hebben overigens geen onderscheid gemaakt in hoe kinderen werden blootgesteld aan rook.

Het nieuwsbericht hierover vind je op deze Amerikaanse website. 
De samenvatting van het onderzoek vind je hier.