twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Vermoeidheid bij volwassenen met CF

Sleeping_300x205.jpg


V
ermoeidheid bij volwassenen met CF wordt deels veroorzaakt door biologische factoren en door psychische factoren. Dat is gebleken uit een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. Bij een kwart van de deelnemers was er zelfs sprake van ernstige vermoeidheid. 

De onderzoekers en artsen hebben volwassenen met CF een aantal vragenlijsten voorgelegd over vermoeidheid, kwaliteit van leven en fysieke inspanning. Ook is er gekeken of medische gegevens, zoals een chronische bacteriële infectie of een lage longfunctie, gerelateerd waren aan ernstige vermoeidheid. 

Er zijn 180 volwassenen benaderd, uiteindelijk hebben 77 mensen de vragenlijsten compleet ingevuld. De leeftijd van die 77 mensen varieerde tussen de 19 en 54 jaar, en de gemiddelde longfunctie (FEV1% voorspeld) was 63%.
Uit de vragenlijst voor vermoeidheid bleek dat de deelnemers gemiddeld meer vermoeid waren dan de gezonde populatie. Ook werd duidelijk dat 20 van de 77 mensen ernstig vermoeid wa
ren. Deze mensen hadden gemiddeld ook een lagere longfunctie en konden minder inspanningen verrichten. Opvallend was dat het emotioneel en sociaal functioneren nóg sterker gerelateerd was aan vermoeidheid.   

De levensverwachting voor mensen met CF stijgt, door technische en medische vooruitgang. Maar de uitdagingen bij het leven met CF blijvenEén van die uitdagingen is vermoeidheid. Ernstige vermoeidheid heeft een grote impact op het dagelijks leven en de kwaliteit ervan. De onderzoekers proberen te begrijpen hoe vermoeidheid bij CF zich ontwikkelt, en welke factoren een rol spelen. Als dit goed wordt uitgezocht, dan helpt dat om (ernstige) vermoeidheid te voorkomen en te behandelen 

Kanttekeningen bij dit onderzoek zijn de kleine groep deelnemers uit één ziekenhuis én de variërende tijd tussen het invullen van de vragenlijst en de gebruikte medische gegevens.  

Vermoeidheid bij volwassenen met CF verdient meer aandacht. De onderzoekers adviseren artsen om standaard in gesprek te gaan over het algemene welzijn en om te screenen op ernstige vermoeidheid. Uiteindelijk zal daardoor de zorg voor de individuele patiënt beter worden. Er zijn extra onderzoeken nodig om manieren te vinden om vermoeidheid te behandelen en voorkomen. 

Deze tekst is een bewerking van de Engelse lekensamenvattinggeschreven door de auteurs zelf. 

Hier vind je de wetenschappelijke samenvatting en het artikel.