twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Herstel in groeiachterstand in eerste levensjaren gaat gepaard met betere groei en longfunctie op 12-jarige leeftijd

child_200x130.jpg


Het was al bekend dat kinderen met CF die goed groeien in de eerste twee levensjaren, ook een betere groei en longfunctie hebben als ze zes jaar oud zijn. Onderzoekers uit Amerika tonen nu aan dat dit effect ook standhoudt tot de leeftijd van twaalf jaar.

Dit onderzoek is van belang omdat er een sterke relatie is tussen voeding en longfunctie bij mensen met CF. Voedingsadviezen zijn daarom belangrijk om de longfunctie zo goed mogelijk te houden. Die adviezen kunnen misschien aangepast worden nu blijkt dat hoe langer de groei goed blijft, hoe beter de longen nog functioneren op 12-jarige leeftijd.

De onderzoekers hebben data bekeken van kinderen die deelnamen aan een hielprikonderzoek in Wisconsin, Verenigde Staten. Ze vergeleken o.a. de groei en longconditie van 12-jarige kinderen met CF die tot 2- of 6-jarige leeftijd goed groeiden. Ze zagen dat 12 jaar oude kinderen een betere lengte hadden als de groeiachterstand was ingehaald voordat ze 2 jaar waren geworden. Als dat zo bleef totdat ze 12 werden, dan was de longfunctie ook beter. Hieruit blijkt dat niet alleen de groei in de eerste twee levensjaren van belang is voor de gezondheid op latere leeftijd, maar in feite de hele kindertijd.  

De onderzoekers hebben een zogeheten observatiestudie gedaan. Daarom kan er uit deze resultaten niet worden geconcludeerd of het groeiherstel de betere longfunctie op latere leeftijd veroorzaakte, of dat minder longziekte juist een herstel van de groei mogelijk maakte. Het onderzoek zal gebruikt worden om voedingsadviezen aan te passen om maximaal groeiherstel te kunnen bereiken.

Hier vind je de samenvatting van het artikel (Engels).