twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Zwangerschap lijkt goed mogelijk bij vrouwen met CF en een lage longfunctie

Zwanger_bij_onderzoeksresultaat.jpg


Een lage longfunctie (50% of lager) tijdens de zwangerschap geeft weinig extra risico bij vrouwen met CF. Dit blijkt uit een studie van onderzoekers in Frankrijk. Met behulp van de Franse CF Registratie is de klinische conditie vergeleken van vrouwen met een lage en hoge longfunctie rondom hun zwangerschap en bevalling. De resultaten
 geven aan dat, ook met een lage longfunctie, zwanger proberen te raken niet beduidend meer risico’s oplevert 

Waarom is dit onderzoek gedaan?

Als je CF hebt, is het niet vanzelfsprekend dat je zwanger kan worden. Dit hangt onder andere af van je conditie. Het lijkt erop, blijkt uit eerdere studies, dat vrouwen met een relatief lage longfunctie meer risico zouden hebben op complicaties. Dit is nog niet helemaal goed uitgezocht en daarom hebben wetenschappers in Frankrijk dit onderzoek gedaan. 

Wil je meer weten over CF en kinderen krijgen? Bezoek dan onze website voor meer informatie.  

Wat zijn de resultaten? 

Uit de studie komt naar voren dat het hebben van een lage longfunctie rondom de zwangerschap niet leidde tot extra afname in longfunctie of gewicht bij vrouwen met CF.  

Wat wel verschilde tussen de twee groepen: 

  • De baby’s van de vrouwen met een lage longfunctie hadden meer risico op een lager geboortegewicht 

  • Er zijn twee keer meer keizersneden uitgevoerd in de groep vrouwen met een lage longfunctie dan in de groep vrouwen met een hogere longfunctie 

Het lagere geboortegewicht zou verklaard kunnen worden door minder energietoevoer naar de baby omdat het lichaam veel extra energie nodig heeft om de lage longfunctie te compenseren. Een andere reden zou kunnen zijn dat de zwangerschappen van vrouwen met een lage longfunctie iets korter waren, maar dit verschil was erg klein.  

Het veel vaker toepassen van een keizersnede in de groep vrouwen met een lage longfunctie heeft, zo verwachten de onderzoekers, geen biologische reden . Zij denken dat dit eerder komt door extra bezorgdheid van het medisch personeel naar de vrouwen met een lage longfunctie toe.  

Hoe is deze informatie verzameld? 

De Franse onderzoekers keken in de Franse CF Registratie welke vrouwen tussen 2000 en 2012 zwanger waren en een kind kregen. Van de 149 vrouwen hadden 36 een lage longfunctie (50% of lager) en de overige 113 een longfunctie hoger dan 50%.  

Per vrouw zijn de gegevens gebruikt van in totaal vier jaar: het jaar voor de zwangerschap, het jaar van de zwangerschap en de twee jaar erna. Beide groepen vrouwen (ingedeeld naar longfunctie) werden vergeleken om te kijken of de vrouwen met een lage longfunctie meer risico’s liepen

Meer weten? 

Wil je meer lezen? Het artikel is gepubliceerd in de Journal of Cystic Fibrosis en het is ook als onderzoeksresultaat verschenen op CF News Today.