NCFS-subsidie


De NCFS stelt elk jaar een onderzoekssubsidie en een beperkt aantal beurzen beschikbaar.

vergrootglas_120x120.1.jpg


Subsidieronde translationeel
onderzoek 2016

De SGF, topsector LSH en ZonMw starten
en financieren in 2016 gezamenlijk een
subsidieronde ‘translationeel onderzoek’.
De NCFS grijpt deze kans aan om onderzoeks-
projecten te kunnen financieren die passen
binnen het onderzoeksprogramma HIT CF. 

aanvragen_subsidie_120x120.jpg


Buitenlandse onderzoeksstage
 

De NCFS stelt jaarlijks een beperkt
aantal beurzen beschikbaar aan
studenten/onderzoekers voor een
onderzoeksstage in het buitenland.
Het uit te voeren onderzoek dient
direct gerelateerd te zijn aan CF.

christina_120.jpg


Christina Onderzoek Subsidie

De NCFS stelt elk jaar de Christina
Onderzoek Subsidie (COS) ter
beschikking. Deze subsidie is bedoeld
voor wetenschappelijk onderzoek naar
(de behandeling van) CF.