NCFS-subsidie


De NCFS stelt elk jaar de Christina Onderzoek Subsidie beschikbaar voor wetenschappers en financiert ook een aantal buitenlandse stages. 

christina_120.jpg


Christina Onderzoek Subsidie

De NCFS stelt elk jaar de Christina
Onderzoek Subsidie (COS) ter
beschikking. Deze subsidie is bedoeld
voor wetenschappelijk onderzoek naar
(de behandeling van) CF.
  

aanvragen_subsidie_120x120.jpg


Buitenlandse onderzoeksstage 

De NCFS stelt jaarlijks een beperkt
aantal beurzen beschikbaar aan
studenten/onderzoekers voor een
onderzoeksstage in het buitenland.
Het uit te voeren onderzoek dient
direct gerelateerd te zijn aan CF.