twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Christina Onderzoek Subsidie


De NCFS kent jaarlijks de Christina Onderzoek Subsidie (COS) toe. Deze subsidie is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) Cystic Fibrosis.

christine_de_tollenaere.jpg

COS 2021

Eind augustus 2020 volgt informatie over het indienen van voorstellen voor de COS 2021. 

COS 2020

Er zijn geen projecten ingestuurd die, door de buitenlandse experts en patiëntenbeoordelingsgroep, voldoende werden beoordeeld om de COS 2020 toe te kennen. 

COS 2019 

De NCFS heeft de Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2019 van €50.000 toegekend aan Dr. Jolt Roukema van het Radboudumc Nijmegen. In zijn onderzoeksproject wordt gekeken naar de afweerreactie van kinderen van 2-6 jaar met CF, voor en na de start met ivacaftor/lumacaftor (Orkambi).   

COS 2018 

De NCFS heeft de Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2018 van €50.000 toegekend aan Dr. Bertrand Kleizen van de Universiteit Utrecht. Bij CF wordt het soort afwijking in de cellen middels een arbeidsintensieve methode vastgesteld. Dr. Kleizen wil deze methode verbeteren, zodat de analyses sneller kunnen plaatsvinden en de methode bij honderden verschillende mutaties kan worden toegepast.


COS 2017

De NCFS kende de Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2017 van €49.434 toe aan kinder-maagdarmleverarts Frank Bodewes van het UMC Groningen. Hij onderzoekt samen met arts-onderzoeker Ivo van de Peppel het effect van het laxeermiddel polyethyleenglycol op de darmgezondheid van mensen met Cystic Fibrosis. 


COS 2016

De Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2016 van €48.500 is toegekend aan kinderlongarts Kors van der Ent van het UMC Utrecht. Hij doet onderzoek naar de invloed van bacteriedodende eiwitten op de bacteriële samenstelling van de luchtwegen.