twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Christina Onderzoek Subsidie


De NCFS kent jaarlijks de Christina Onderzoek Subsidie (COS) toe. Deze subsidie is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) Cystic Fibrosis.

christine_de_tollenaere.jpg

COS 2019 

De NCFS kent in 2019 de Christina Onderzoek Subsidie van €50.000 toe.  

Na beoordeling door buitenlandse experts, beoordeelt het NCFS-panel van patiënten en ouders de door experts kwalitatief zeer goed beoordeelde voorstellen.
De beoordelingsprocedure kun je hier inzien. 

Besluiten over toekenning volgen 1 februari 2019.  


COS 2018 

De NCFS heeft de Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2018 van €50.000 toegekend aan Dr. Bertrand Kleizen van de Universiteit Utrecht. Bij CF wordt het soort afwijking in de cellen middels een arbeidsintensieve methode vastgesteld. Dr. Kleizen wil deze methode verbeteren, zodat de analyses sneller kunnen plaatsvinden en de methode bij honderden verschillende mutaties kan worden toegepast.


COS 2017

De NCFS kende de Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2017 van €49.434 toe aan kinder-maagdarmleverarts Frank Bodewes van het UMC Groningen. Hij onderzoekt samen met arts-onderzoeker Ivo van de Peppel het effect van het laxeermiddel polyethyleenglycol op de darmgezondheid van mensen met Cystic Fibrosis. 


COS 2016

De Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2016 van €48.500 is toegekend aan kinderlongarts Kors van der Ent van het UMC Utrecht. Hij doet onderzoek naar de invloed van bacteriedodende eiwitten op de bacteriële samenstelling van de luchtwegen.