Christina Onderzoek Subsidie 2018


De NCFS kent in 2018 de Christina Onderzoek Subsidie (COS) van 50.000 euro toe. Deze subsidie is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) Cystic Fibrosis.

christina_120.jpg

Voorstellen voor de COS 2018 kunnen vanaf 1 september 2017 worden ingediend via het aanvraagformulier.
De sluitingsdatum voor het indienen is 20 oktober 2017. 

Beoordeling

Na de beoordeling door buitenlandse experts, beoordeelt het NCFS-panel van patiënten en ouders de door experts kwalitatief zeer goed beoordeelde voorstellen.

Besluiten over toekenning volgen 1 februari 2018.

Beoordelingsprocedure Christina Onderzoek Subsidie (pdf)

COS 2017

De NCFS kende de Christina Onderzoek Subsidie (COS) 2017 van €49.434 toe aan kinder-maagdarmleverarts Frank Bodewes van het UMC Groningen. Hij onderzoekt samen met arts-onderzoeker Ivo van de Peppel het effect van het laxeermiddel polyethyleenglycol op de darmgezondheid van mensen met Cystic Fibrosis.