Christina Onderzoek Subsidie 2015 voor onderzoek naar colistine per infuus

cos_2015.jpg


De NCFS kent de Christina Onderzoek Subsidie 2015 van 36.500 euro toe aan longarts Harry Heijerman van het HagaZiekenhuis. Hij onderzoekt samen met onderzoekers van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen de veiligheid en effectiviteit van colistine en het verwante colistinemethaatnatrium, wanneer dit via een infuus wordt toegediend.

Onderzoek colistine per infuus

Bacteriën worden in toenemende mate resistent voor antibiotica. Het is daarom wenselijk dat het antibioticum colistine, of het verwante colistinemethaatnatrium, vaker gegeven kan worden per infuus. Om dit veilig, zorgvuldig, ook in de thuissituatie, en met de juiste dosering te kunnen toepassen, is aanvullend onderzoek nodig. In het laboratorium worden eerst ‘stabiliteitsonderzoeken’ van colistine en colistinemethaatnatrium uitgevoerd. Hierbij kijkt men naar de concentratie van het middel in verschillende soorten oplossingen en naar de bewaartermijn.
Daarna kijken de onderzoekers naar het juiste doseringsschema (eenmaal of tweemaal per dag) bij toediening via een infuus. Dit wordt per patiënt afgestemd, waarbij bijvoorbeeld de nierfunctie van de individuele patiënt een rol speelt. Na een jaar is het onderzoek afgerond en kan antwoord gegeven worden op de vragen die er nu nog zijn bij deze vorm van antibiotische behandeling.

Beoordeling COS 2015

Voor de COS 2015 werden 7 onderzoeksvoorstellen ingediend. Buitenlandse experts waardeerden 2 projecten op alle onderdelen als zeer goed en zeer relevant. De NCFS-beoordelingsgroep van patiënten en ouders beoordeelde deze 2 projecten vervolgens en gaf de hoogste prioriteit aan het onderzoek van longarts Heijerman. De NCFS besloot daarom aan hem de COS 2015 toe te kennen.

De NCFS stelt elk jaar de Christina Onderzoek Subsidie ter beschikking. Deze subsidie ter waarde van 50.000 euro is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) Cystic Fibrosis. Voor het onderzoek ‘Colistine per infuus’ is 36.500 euro nodig.