twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Subsidie voor onderzoek verbetering darmgezondheid bij CF

cos_bodewes_web.jpg

 

De NCFS kent de Christina onderzoekssubsidie (Cos) van € 49.434 toe aan kinder-maagdarmleverarts Frank Bodewes van het UMC Groningen. Hij onderzoekt samen met arts-onderzoeker Ivo van de Peppel het effect van het laxeermiddel polyethyleenglycol op de darmgezondheid van mensen met Cystic Fibrosis.

Onderzoek effect polyethyleenglycol op de darmgezondheid

Het doel van het onderzoek is nagaan of door behandeling met het laxeermiddel polyethyleenglycol, de samenstelling en activiteit van de darmbacteriën verandert. De darmgezondheid en de hieraan gerelateerde (stofwisselings)processen bij mensen met Cystic Fibrosis zouden hierdoor moeten verbeteren. Een groep patiënten zal worden behandeld met polyethyleenglycol gedurende 4 weken. Voorafgaand en aansluitend aan deze behandeling zal een aantal specifieke metingen voor de darmgezondheid en stofwisseling van CF-patiënten worden uitgevoerd.

Nieuw onderzoek laat zien dat een goede darmfunctie essentieel is voor gezondheid en dat de darmfunctie onder andere betrokken is bij de ontwikkeling van diabetes en leverziekten. Bij CF is er sprake van een verstoorde darmfunctie. Het is bijvoorbeeld lastiger voor de darm om voedingstoffen op te nemen en door een veranderd milieu krijgen verkeerde darmbacteriën de overhand. Uit proefdieronderzoek is gebleken dat behandeling met een relatief eenvoudig laxeermiddel, polyethyleenglycol, verschillende darmproblemen in CF aanzienlijk kan verbeteren.

Beoordeling Cos 2017

Voor de Cos 2017 werden 5 onderzoeksvoorstellen ingediend. Buitenlandse experts waardeerden 1 project op alle onderdelen als zeer goed en zeer relevant. De NCFS-beoordelingsgroep van patiënten en ouders beoordeelde dit project vervolgens en had een unaniem positief oordeel over het onderzoek van Bodewes. De NCFS besloot daarom aan hem de COS 2017 toe te kennen.

Christina onderzoekssubsidie

De NCFS stelt elk jaar de Christina onderzoekssubsidie (Cos) ter beschikking. Deze subsidie ter waarde van € 50.000 is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) Cystic Fibrosis. Voor het onderzoek ‘Het effect van polyethyleenglycol-behandeling op darmgezondheid bij Cystic Fibrosis’ is € 49.434 nodig.

De Cos werd donderdag 9 februari 2017 uitgereikt tijdens het NCFS-symposium 'Van Hielprik tot Donorlong' aan dr. Frank Bodewes.