twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Buitenlandse onderzoeksstage


De NCFS stelt jaarlijks een beperkt aantal beurzen beschikbaar aan studenten/ onderzoekers voor een onderzoeksstage in het buitenland. Het uit te voeren
onderzoek dient direct gerelateerd te zijn aan Cystic Fibrosis.

aanvragen_subsidie_150x150.1.jpg

Doel

De NCFS beoogt met de onderzoeksbeurzen de belangstelling voor onderzoek op het terrein van Cystic Fibrosis onder studenten en onderzoekers te vergroten en een bijdrage te leveren aan de opleiding van jonge onderzoekers.

Voor wie?

Studenten geneeskunde en studenten van andere faculteiten - van wie verwacht mag worden dat zij het voorgestelde onderzoek in redelijke mate zelfstandig en binnen de duur van de stage kunnen uitvoeren- komen in aanmerking voor een beurs. Daarnaast komen onderzoekers in aanmerking die een training of een gedeelte van hun onderzoek in het buitenland verrichten. De beurs bedraagt per student/onderzoeker maximaal 1.000 euro.

De aanvraag

Lees in onderstaande documenten meer over de aanvraag, de behandeling, de beoordelingscriteria en de voorwaarden van de aanvraag.

Aanvragen onderzoeksstage buitenland
 
Aanvraagformulier onderzoeksstage buitenland