Subsidieronde translationeel onderzoek 2018

vergrootglas_web.png


De Samenwerkende GezondheidsFondsen (waar de NCFS lid van is), de topsector LSH (Health~Holland) en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) starten in 2018 gezamenlijk een subsidieronde ‘translationeel onderzoek’.

De NCFS grijpt deze kans aan om onderzoeksprojecten te kunnen financieren die passen binnen het onderzoeksprogramma HIT CF 2.0. Voor een projectaanvraag stelt de NCFS cofinanciering door een farmaceutisch bedrijf als een vereiste, met als doel dat nieuwe geneesmiddelen sneller beschikbaar kunnen komen voor mensen met CF.

De NCFS heeft onderzoeksinstellingen inmiddels opgeroepen een HIT CF-gerelateerde projectaanvraag in te dienen.

Projectbedrag CF-gerelateerd project

De totale omvang van het projectbedrag is maximaal €600.000 voor een CF-gerelateerd project.

  • Een bedrijf draagt €180.000 bij. 
  • De onderzoeksinstelling draagt €120.000 bij door de inzet van mensen en/of middelen.
  • De NCFS draagt €150.000 bij.
  • Publiek Private Samenwerking toeslag door Health~Holland bedraagt 25% : €150.000

De totaal aan te vragen subsidie in deze call bedraagt dus €300.000

Translationeel onderzoek

Bij translationeel onderzoek worden nieuwe innovatieve behandelingen na uitgebreide tests in het laboratorium voor het eerst op patiënten getest. De resultaten die daar uit komen worden weer gebruikt voor verder laboratoriumonderzoek.

Het doel van het programma translationeel onderzoek is het versnellen van de overgang van preklinisch (onderzoek in het laboratorium) naar klinisch onderzoek (onderzoek bij patiënten), zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de call op de website van ZonMw
Klik hier voor meer informatie over het programma Bench to Bedside op de website van ZonMw

Voor meer informatie over een CF-gerelateerd project kun je contact opnemen met de coördinator onderzoek van de NCFS, Vincent Gulmans.

Website Samenwerkende GezondheidsFondsen 
Website Health Holland 
Website de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)
Uitleg Top consortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag