Subsidieronde translationeel onderzoek 2016

vergrootglas_web.png


De Samenwerkende GezondheidsFondsen (waar de NCFS lid van is), de topsector LSH (Health~Holland) en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) starten en financieren in 2016 gezamenlijk een subsidieronde ‘translationeel onderzoek’.

De NCFS grijpt deze kans aan om onderzoeksprojecten te kunnen financieren die passen binnen het onderzoeksprogramma HIT CF. Voor een projectaanvraag stelt de NCFS cofinanciering door een farmaceutisch bedrijf als een vereiste, zodat nieuwe geneesmiddelen sneller beschikbaar kunnen komen voor mensen met CF.

De NCFS heeft onderzoeksinstellingen inmiddels opgeroepen een HIT CF-gerelateerde projectaanvraag in te dienen.

Projectbedrag CF-gerelateerd project

De totale omvang van het projectbedrag is maximaal 480.000 euro voor een CF-gerelateerd project.

  • Een bedrijf draagt 150.000 euro bij. 
  • De onderzoeksinstelling draagt 60.000 euro bij door de inzet van mensen en/of middelen.
  • De NCFS draagt 150.000 euro bij.
  • Top consortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag door de overheid bedraagt 25 % : 120.000 euro.

De totaal aan te vragen subsidie in deze call bedraagt dus 270.000 euro.

Translationeel onderzoek

Bij translationeel onderzoek worden nieuwe innovatieve behandelingen na uitgebreide tests in het laboratorium voor het eerst op patiënten getest. De resultaten die daar uit komen worden weer gebruikt voor verder laboratoriumonderzoek.

Het doel van het programma translationeel onderzoek is het versnellen van de overgang van preklinisch (onderzoek in het laboratorium) naar klinisch onderzoek (onderzoek bij patiënten), zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de call op de website van ZonMw

Voor meer informatie over een CF-gerelateerd project kunt u contact opnemen met de coördinator onderzoek van de NCFS, Vincent Gulmans.

Website Samenwerkende GezondheidsFondsen 
Website Health Holland 
Website de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)
Uitleg Top consortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag