twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Dossier Orkambi

daaromorkambi.2.jpg

Orkambi® (lumacaftor/ivacaftor) is in Nederland geregistreerd voor de behandeling van mensen met Cystic Fibrosis vanaf zes jaar met een dubbele (homozygote) F508del-mutatie. Orkambi is het eerste geneesmiddel dat zich richt op de onderliggende oorzaak van CF. Ivacaftor en lumacaftor zijn stoffen die aangrijpen op het probleem bij de vorming van chloridekanaaltjes in de cel. 

Wat is er gebeurd in de besluitvorming rondom de vergoeding van Orkambi®? Bekijk de tijdlijn.

Mei 2019 - Orkambi voor peuters en kleuters in zorgverzekeringspakket 

Per 1 juni 2019 wordt Orkambi vergoed voor kinderen in de leeftijdscategorie 2-5 jaar. Het gaat om kinderen met een dubbele F508del-mutatie.   

Januari 2019 - Orkambi goedgekeurd door EU voor kinderen 2-5 jaar

De Europese Commissie heeft Orkambi goedgekeurd voor kinderen met CF van 2-5 jaar met een dubbele F508del-mutatie. Het Zorginstituut Nederland moet nog een akkoord geven, de verwachting is dat hier rond mei 2019 meer bekend over is.

Augustus 2018 - Orkambi goedgekeurd door FDA voor kinderen > 2 jaar   

Voor het gebruik van Orkambi moet iemand zes jaar of ouder zijn en een dubbele F508del-mutatie hebben. Er is een uitbreiding aangevraagd, zodat kinderen vanaf twee jaar oud Orkambi kunnen krijgen. De FDA heeft deze aanvraag in augustus goedgekeurd.

Er loopt nu een registratieprocedure in Europa voor kinderen van 2-5 jaar. Naar verwachting zal de Europese Medicines Agency (EMA) zich in het eerste halfjaar van 2019 uitspreken over eventuele leeftijdsuitbreidingen.

16 april 2018 - Orkambi per 1 mei beschikbaar voor 6-11-jarigen

Kinderen van 6-11 jaar met een dubbele F508del-mutatie kunnen per 1 mei aanstaande starten met Orkambi.
In Nederland gaat het om een groep van 130 kinderen. Lees verder in de brochure.  

12 maart 2018 - Orkambi begin mei beschikbaar voor 6-11-jarigen 

In januari heeft de Europese Commissie Orkambi goedgekeurd voor kinderen van 6-11 jaar, met een dubbele F508del-mutatie. De verwachting was toentertijd, dat het medicijn eind maart beschikbaar zou zijn voor deze leeftijdsgroep. De noodzakelijke voorbereidingen nemen helaas meer tijd in beslag dan gepland. Naar verwachting kan deze groep van 130 Nederlandse kinderen, begin mei 2018 starten met Orkambi.  

10 januari 2018 - Orkambi goedgekeurd door EU voor 6-11-jarigen

De Europese Commissie heeft Orkambi goedgekeurd voor kinderen van 6-11 jaar met een dubbele F508del-mutatie. Er zijn naar verwachting nog 6-8 weken nodig om de noodzakelijke maatregelen in Nederland te treffen, voordat kinderen in deze leeftijdsgroep Orkambi kunnen gebruiken.


16 november 2017 - Positief advies Orkambi 6-11-jarigen

De Europese Medicines Agency (EMA) heeft een positief advies gegeven aan de Europese Commissie om de registratie van Orkambi uit te breiden voor kinderen van 6-11 jaar. De Europese Commissie zal hier binnen drie maanden een besluit over nemen. Daarna is de inschatting dat er nog 2 maanden nodig zijn om de noodzakelijke regelingen in Nederland te treffen, voordat kinderen met CF en een dubbele F508del-mutatie Orkambi kunnen gebruiken.


25 oktober 2017 - Orkambi eindelijk beschikbaar!

Eindelijk goed nieuws over Orkambi: dit geneesmiddel zal worden opgenomen in het verzekerde zorgpakket! Dat maakte het ministerie van VWS woensdagavond 25 oktober bekend. De NCFS is ontzettend blij met dit besluit voor alle mensen met CF die al zo lang wachten op dit medicijn. De inspanningen van de NCFS, patiënten, ouders, artsen en andere betrokkenen worden eindelijk beloond.

De opname in het pakket geldt per 1 november 2017. 


18 oktober 2017 - Brieven van de advocaat aan ZiN, Vertex en minister

Minister Schippers vroeg in augustus aan het Zorginstituut om nieuwe berekeningen te maken over de kosten van Orkambi, wanneer patiënten in de nabije toekomst geselecteerd zouden worden op basis van het testen van hun minidarmpjes. Het Zorginstituut antwoordde in september dat dit nauwelijks verschil zou maken voor de kosteneffectiviteit van Orkambi. De NCFS raadpleegde direct daarop deskundigen en zij zeiden ons dat het onmogelijk is dat de kosteneffectiviteit met minidarmpjes niet zou verbeteren.

Afgelopen maandag stuurde onze advocaat een brief naar het Zorginstituut Nederland (ZiN) om via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de recente berekeningen beschikbaar te stellen. Deze week stuurt de advocaat ook een brief naar Vertex met de dringende oproep om openheid te geven over de prijsopbouw van Orkambi. De advocaat bereidt een brief voor naar de (nieuwe) minister van VWS.


16 oktober 2017 - Ingezonden brief: 'Besparingen nekken revolutionair middel en duperen patiënt'

Lees de ingezonden brief in De Volkskrant van Kors van der Ent, kinderlongarts UMC Utrecht; Harry Heijerman, longarts UMC Utrecht; Vincent Gulmans, hoofd onderzoek en kwaliteit van zorg NCFS en Jacquelien Noordhoek, directeur NCFS.


12 oktober 2017 - Juridische stappen in voorbereiding

De NCFS had deze week een goed gesprek met een advocaat die ons adviseert over juridische stappen om het besluit om Orkambi niet te vergoeden, aan te vechten. Op dit moment werkt de advocaat met ons een plan van aanpak uit. 


11 oktober 2017 - Reactie op bericht RTL Nieuws

Naar aanleiding van een bericht dat is geplaatst door RTL Nieuws heeft de NCFS contact gezocht met Vertex. Zij ontkennen dit bericht.


10 oktober 2017 - Oproep aan de nieuwe minister van VWS

De NCFS publiceert een oproep aan de nieuwe minister van VWS om Orkambi te vergoeden voor mensen met Cystic Fibrosis. Help ons deze oproep zo sterk mogelijk te maken door het te ondertekenen met #daaromOrkambi en te delen in uw netwerk.


10 oktober 2017 - Vragen over Orkambi in Tweede Kamer

De NCFS heeft de Tweede Kamerleden van de Commissie Volksgezondheid gemaild met het klemmende verzoek zich in te zetten om de minister dit besluit te laten terugdraaien. Dit heeft geresulteerd in vragen hierover aan minister Schippers tijdens het vragenuurtje. Bekijk het terug of lees het woordelijke verslag.


10 oktober 2017 - NCFS beraadt zich op juridische stappen

De NCFS heeft een goed gesprek gehad met een advocaat die ons adviseert over mogelijke juridische stappen om dit besluit aan te vechten. 


9 oktober 2017 - Orkambi wordt niet vergoed

Zojuist bereikte ons het onbegrijpelijke bericht dat Orkambi niet zal worden opgenomen in het verzekerde zorgpakket. Het ministerie van VWS en fabrikant Vertex kunnen het niet eens worden over de prijs van Orkambi en dat betekent dat het middel niet beschikbaar komt voor een grote groep mensen met Cystic Fibrosis.

Onacceptabel besluit

Hoewel de NCFS steeds rekening heeft gehouden met dit scenario, komt dit besluit onnoemelijk hard aan. Sinds het hervatten van de onderhandelingen zitten CF-patiënten in grote onzekerheid over hun lot en dat is slopend. Dat de kans op een mogelijk grote verbetering in hun gezondheid hen wordt afgenomen, is onacceptabel. Het gaat hier om mensenlevens.

De NCFS heeft inmiddels contact opgenomen met een advocaat voor advies over juridische stappen om dit besluit aan te vechten. De NCFS gaat daarnaast in overleg met artsen, zorgverzekeraars, het Hubrecht Insitituut en de fabrikant om alternatieve mogelijkheden te bespreken om Orkambi beschikbaar te krijgen voor mensen met Cystic Fibrosis.

Vragen

We kunnen goed begrijpen dat dit teleurstellende besluit veel verdriet, boosheid en vragen oproept. Uiteraard staan wij u graag te woord, maar we vragen er begrip voor dat we niet alle telefoontjes en e-mails direct kunnen beantwoorden. Wij hopen zo snel mogelijk antwoorden te krijgen op uw en onze vragen.

#daaromOrkambi

Omdat onze strijd om Orkambi beschikbaar te krijgen verder gaat, vragen wij u om reacties en ervaringen te blijven delen op social media met de hashtag #DaaromOrkambi


11 september 2017 - Stand van zaken onderhandelingen Orkambi

De NCFS vermoedt dat in verband met de zomervakantie de onderhandelingen over de vergoeding van Orkambi op een lager pitje stonden. De NCFS heeft ondertussen steeds berichten gestuurd naar VWS en Vertex met de dringende oproep om spoedig tot een positief besluit te komen, want mensen met CF wachten al veel te lang. Vermoedelijk zijn de onderhandelingen nu weer gaande, maar daarover wordt ons niets bericht. Zodra de NCFS iets weet, melden wij dat uiteraard direct op de website en via sociale media.


27 juni 2017 - Petitie aangeboden aan commissie VWS

Paulien Noordzij en de NCFS bieden de petitie 'Orkambi in het basispakket' met ruim 90.000 handtekeningen aan aan de commissie voor Volksgezondheid. 


21 juni 2017 - Onderhandelingen over Orkambi hervat

Het ministerie van VWS hervat op korte termijn de onderhandelingen met fabrikant Vertex over Orkambi. Er is minister Schippers veel aan gelegen om Orkambi voor mensen met Cystic Fibrosis beschikbaar te krijgen. Dat was de uitkomst van het gesprek dat woensdag 21 juni op initiatief van de NCFS plaatsvond. De NCFS is erg blij met dit resultaat en blijft druk uitoefenen op betrokken partijen.


20 juni 2017 - Internationale brief naar Vertex en ministeries

CF Europe en EURORDIS, de Europese organisatie voor zeldzame ziekten, sturen een gezamenlijke brief naar de Nederlandse en Vlaamse ministers van Volksgezondheid en naar de farmaceut Vertex met het dringende verzoek om de onderhandelingen over Orkambi te hervatten. 


12 juni 2017 - Ouders verzamelen persoonlijke verhalen

Om kamerleden te informeren over wat Orkambi is en wat het doet, heeft een groep ouders van kinderen met CF persoonlijke verhalen verzameld. De verhalen van CF'ers die Orkambi gebruiken zijn gebundeld en samen met een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Bekijk het document 'Het verhaal achter Orkambi'.


9 juni 2017 - Gesprek met minister gepland

Op initiatief van de NCFS vindt op 21 juni a.s. een gesprek plaats op het ministerie van VWS over vergoeding van Orkambi. Minister Edith Schippers zal bij dit gesprek aanwezig zijn. De NCFS neemt een delegatie van veldpartijen mee, o.a. artsen, een zorgverzekeraar, het Hubrecht Instituut en prof. dr. Hans Clevers. De inzet van het gesprek is om de onderhandelingen zo snel mogelijk weer te laten beginnen, met als eindresultaat vergoeding van Orkambi.


8 juni 2017 - Ouders sturen brandbrief naar ministerie

Een groep van meer dan 200 ouders en patiënten stuurt een brandbrief naar minister Schippers, staatssecretaris Van Rijn en de vaste commissie VWS.


1 juni 2017 - Kamervragen over Orkambi

Karen Gerbrands (PVV) en Nine Kooiman (SP) dienen kamervragen in over het niet vergoeden van Orkambi.


30 mei 2017 - Ouders sturen brandbrief naar Vertex

Een groep van meer dan 225 ouders en patiënten stuurt een brandbrief naar Vertex.


29 mei 2017 - Q&A VWS onvolledig

Het ministerie van VWS stelt een Q&A op met antwoorden op veelgestelde vragen over het besluit om de onderhandelingen over Orkambi te beëindigen. Sommige antwoorden zijn echter onvolledig en de informatie over het aantal patiënten met Cystic Fibrosis dat baat kan hebben bij Orkambi, is pertinent onjuist. De NCFS reageert op de Q&A van VWS met aanvullende informatie.


24 mei 2017 - Veel handtekeningen in online petitie

Paulien Noordzij, moeder van een zoon met CF, start de online petitie 'Orkambi in het basispakket'. Het aantal handtekeningen loopt snel op en na een dag staat de teller al op 40.000. De NCFS ondersteunt dit initiatief van harte.


23 mei 2017 - #daaromOrkambi

De NCFS roept patiënten, ouders en andere betrokkenen op om van zich te laten horen op social media met de hashtag #daaromOrkambi. Honderden mensen delen hun verhaal, woede of frustratie op Facebook en Twitter.


23 mei 2017 - NCFS onthutst: Orkambi wordt niet vergoed

Het ministerie van VWS nam vandaag het besluit om Orkambi niet te vergoeden voor CF-patiënten in Nederland. 'Onaanvaardbaar', zegt Jacquelien Noordhoek, directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). 'Veel mensen met Cystic Fibrosis hebben hun hoop gevestigd op dit medicijn dat de oorzaak van hun ziekte kan aanpakken. Verschrikkelijk dat die hoop hen is ontnomen.' De NCFS zet zich tot het uiterste in om het besluit over het niet vergoeden van Orkambi terug te laten draaien.


16 mei 2017 - NCFS stuurt brandbrief over Orkambi naar VWS

De frustratie bij de NCFS loopt op. Anderhalf jaar na Europese registratie is Orkambi nog altijd niet beschikbaar voor mensen met Cystic Fibrosis in Nederland. Reden voor de directeur, Jacquelien Noordhoek, om een brief te sturen naar de directeur-generaal ‘Curatieve Zorg’ en de directeur ‘Geneesmiddelen en Medische technologie (GMT)’ van VWS. ‘Ik doe een dringend beroep op u om zo spoedig mogelijk een positief besluit tot vergoeding van Orkambi voor honderden mensen met CF te realiseren’, schrijft Jacquelien Noordhoek in de brief.

20 april 2017 - Onderhandelingen nog niet afgerond

De onderhandelingen tussen VWS en Vertex over Orkambi® voor Cystic Fibrosis zijn nog steeds niet afgerond. VWS kan en wil nog geen mededeling doen over het tijdstip waarop een uitslag van deze onderhandelingen kan worden verwacht. De NCFS vindt het erg frustrerend dat CF-patiënten nog langer op nieuws over Orkambi moeten wachten.


20 februari 2017 - Onderhandelingen officieel gestart

Het ministerie van VWS en de fabrikant van Orkambi - Vertex - zijn officieel gestart met de onderhandelingen over Orkambi. De NCFS heeft de afgelopen dagen veelvuldig contact gehad met het ministerie en dit bericht vanochtend (20 februari) vroeg te horen gekregen.


20 december 2016 - Nieuw advies vergoeding Orkambi

Het Zorginstituut Nederland heeft het farmaco-economisch model (de berekening van alle kosten en ‘baten’) dat de farmaceut (Vertex) over Orkambi heeft aangeleverd, goedgekeurd. Het Zorginstituut is van mening dat de effectiviteit van Orkambi bewezen wordt geacht en is tevreden over de extra onderbouwing van de farmaceut. De hoogte van de prijs is wel een probleem volgens het Zorginstituut.


29 september 2016 - Orkambi voor kinderen van 6-11 jaar goedgekeurd in VS

Ondertussen goed nieuws uit de VS: de Amerikaanse FDA heeft goedkeuring verleend aan de registratie van Orkambi voor kinderen met CF van 6 tot en met 11 jaar met een dubbele F508del-mutatie. Een vergelijkbare aanvraag voor deze uitbreiding van de leeftijdsgroep wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017 ingediend bij de Europese Autoriteit (EMA).


16 augustus 2016 - Dossier Orkambi terug naar Zorginstituut

De fabrikant van Orkambi dient eind augustus een nieuw dossier in bij het Zorginstituut Nederland voor een nieuw advies. Ondertussen overweegt het Zorginstituut of door het meten van het individueel effect van medicijnen, in de toekomst medicijnen sneller beschikbaar kunnen komen voor mensen die er baat bij hebben.


21 juni 2016 - NCFS dringt aan op snelle besluitvorming

NCFS-directeur Jacquelien Noordhoek sprak vandaag met het ministerie van VWS en drong aan op snelle besluitvorming over de vergoeding van Orkambi. Van minister Schippers moeten het Zorginstituut Nederland en de fabrikant hierover opnieuw in gesprek. Dit moet leiden tot een nieuwe beoordeling en een nieuw advies van het Zorginstituut.


16 juni 2016 - Gesprekken met fabrikant tijdelijk stopgezet

De vaste commissie voor VWS hield vandaag Algemeen overleg over pakketbeheer, waar een vraag werd gesteld over toelating van Orkambi in het verzekerde zorgpakket. De minister zei dat de gesprekken met de fabrikant momenteel even zijn stopgezet, omdat de fabrikant aanvullende informatie moet aanleveren.


24 mei 2016 - Negatief advies Zorginstituut Nederland

De NCFS betreurt het zeer dat het Zorginstituut Nederland een negatief advies over opname van Orkambi in het verzekerde zorgpakket, uitbrengt aan de minister van Volksgezondheid. Het Zorginstituut vindt het middel wel effectief, maar de kosten ervan te hoog.


22 april 2016 - NCFS pleit voor vergoeding Orkambi

NCFS-directeur Jacquelien Noordhoek pleitte voor vergoeding van Orkambi tijdens de openbare zitting van de Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut Nederland. Jacquelien belichtte het perspectief van en voor mensen met Cystic Fibrosis. Haar betoog droeg bij aan het besluit van de commissie om de vergoeding van Orkambi niet op voorhand te weigeren vanwege de hoge kosten.


20 november 2015 - Marktvergunning voor Orkambi

Vertex ontvangt marktvergunning voor Orkambi® (lumacaftor/ivacaftor), het eerste geneesmiddel dat zich richt op de onderliggende oorzaak van CF, voor patiënten van 12 jaar en ouder met de F508del-homozygoot-mutatie.