twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Voedingssupplementen - probiotica

shutterstock_305x190.jpg


Probiotica zijn levende micro-organismen, meestal bacteriën, die kunnen worden ingezet als voedingssupplement. Probiotica kun je bijv. innemen als drankje. Sommige van deze bacteriën zijn van nature aanwezig in bijvoorbeeld yoghurt, maar dan in hele lage hoeveelheden. Het idee is dat probiotica de gezondheid bevorderen door de bacteriesamenstelling (bacterieflora) in het lichaam te beïnvloeden. Bacteriën zijn namelijk niet altijd slecht voor een mens. Er zijn bacteriën (van nature aanwezig) die de spijsvertering bevorderen, die slechte bacteriën tegenwerken en die onderdeel zijn van het afweersysteem (bijvoorbeeld de bacteriën op onze huid). Het lichaam streeft naar een balans in darmflora, maar hoe weten we wanneer die goed (genoeg) is en welke bacteriën nodig zijn om de balans te verbeteren? 

Probiotica voor mensen met CF

Mensen met CF hebben te kampen met diverse infecties en ontstekingen. Daarnaast kan het gebruik van antibiotica een negatief effect hebben op de goede bacteriën. Zouden probiotica de afweer kunnen verbeteren door de balans van de bacteriën te herstellen en meer verscheidenheid te geven? En hoe bepaal je welke bacteriën er nodig zijn om jouw balans te verbeteren? Op dit soort vragen is nog geen pasklaar antwoord te geven.

Er zijn wel een paar studies gedaan bij mensen met CF. Het lijkt erop dat bij mensen met CF meer bacteriën in de luchtwegen aanwezig zijn, maar dat er minder verschillende bacteriën zitten. Ook neemt deze verscheidenheid af naarmate mensen met CF ouder worden. In studies waar mensen met CF probiotica innamen, werden er (tijdelijk) minder exacerbaties (toename van een infectie) gezien en ging de kwaliteit van leven omhoog. Maar bij slechts één studie kon ook een verband worden gelegd met een veranderende darmflora. Bij het slikken van probiotica werden er dus gezondheidsbevorderende effecten gevonden, maar niet doordat de samenstelling van de darmflora veranderde. Er is daarmee geen oorzakelijk (causaal) verband gevonden, geen directe oorzaak-gevolg van probiotica op de darmflora. Toch kan het zijn dat probiotica op de lange termijn helpen tegen de achteruitgang van verscheidenheid in bacteriën, in longen of de darm.

Uit een ander onderzoek bleek dat probiotica geen effect hadden bij mensen met een gezonde darmflora. Ook herstelden de darmbacteriën vertraagd bij gelijktijdig gebruik van probiotica en een antibioticumkuur (180 dagen tegenover 21 dagen). Kortom, het effect van probiotica als voedingssupplement is niet onverdeeld positief en ook nog niet helemaal ontrafeld.