twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Kwaliteit CF-zorg

Om de kwaliteit van de CF-zorg te bewaken, worden CF-centra sinds 2012 elke 5 jaar getoetst. Hiervoor zijn kwaliteitscriteria opgesteld, die onderaan deze pagina zijn te downloaden. Als het CF-centrum aan de criteria voldoet, krijgt het een keurmerk.

CF-centrum Den Haag en CF-centrum Utrecht hebben het NCFS-keurmerk in 2013 gekregen, Oost Nederland en Amsterdam in 2014 en Groningen begin 2015. In de eerste helft van 2015 ontvingen Maastricht en Rotterdam-Sophia het NCFS-keurmerk. In 2020 start een volgende ronde keurmerkbezoeken.

Nieuwe ronde NCFS keurmerk start in 2020

In 2012 heeft de NCFS samen met patiënten, ouders en behandelaars kwaliteitscriteria vastgesteld voor goede zorg in de CF-centra. De afgelopen jaren heeft de NCFS-Keurmerkcommissie vrijwel alle centra bezocht en de resultaten van de gehouden enquêtes onder patiënten en ouders met de centra besproken. Na de toetsingsbezoeken hebben vrijwel alle centra het NCFS-Keurmerk ontvangen, nadat zij aan tenminste 70% van de kwaliteitscriteria voldeden.

Na evaluatie bleek dat dit een goede methode is om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van mensen met CF te toetsen en is besloten om een volgende toetsingsronde te houden waaraan alle centra zullen meedoen.

Deze volgende ronde zal in 2020 starten, omdat de komende tijd de kwaliteitscriteria zullen worden aangepast tijdens het ontwikkelingsproces van de nieuwe kwaliteitstandaard CF.