twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF-registratie 2017 - Symptomen en gevolgen

Lengte en gewicht

INFO6-100_200x165.jpg

Doordat bij mensen met CF voedsel minder efficiënt wordt opgenomen (door de verstoorde water-en-zout balans), zijn kinderen met CF vaak kleiner en lichter dan andere kinderen.
Het is daarom belangrijk om goed en voldoende te eten. Er wordt altijd gelet op lengte en gewicht, dat blijft het hele leven belangrijk.
Gemiddeld ligt de BMI van kinderen met CF iets onder het gemiddelde van gezonde leeftijdsgenoten. Bij de volwassenen heeft de helft een BMI hoger dan 22. Gezonde BMI-waardes voor volwassenen liggen tussen de 18,5 en 25.Hieronder is te zien hoe de BMI van kinderen met CF zich de afgelopen jaren verhoudt tot kinderen zonder CF (figuur 1). Een BMI z-score van 0 betekent dat de BMI-waarde gemiddeld is ten opzichte van gezonde kinderen. Onder de 0 is lager dan gemiddeld. Een aantal jaar was de BMI goed: de helft van de kinderen had een z-score rondom 0 of hoger. Maar de laatste twee jaar is dat weer gezakt naar beneden 0. Er wordt uitgezocht wat de redenen voor deze daling kunnen zijn.  

180926_Figuren_achtergrond_infographic_data_2017_2b_-_1.png


Bij volwassenen met CF blijft, over de hele groep bekeken, de BMI de afgelopen jaren vrij stabiel. Hieronder is te zien dat met het toenemen van de leeftijd de BMI omhoog gaat (figuur 2). 

180926_Figuren_achtergrond_infographic_data_2017_2b_-_2.png