twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF-registratie 2017 - Demografische gegevens

Verkorte levensverwachting bij CF 

INFO3-100_200x165.jpg

De leeftijd waarop mensen met CF overlijden wordt steeds hoger, nu de levensverwachting toeneemt. In 2009 was de helft van de mensen die overleed ouder dan 30 jaar, in 2017 was de helft van de mensen ouder dan 47 jaar.

CF is een levensverkortende ziekte, per jaar overlijden er ongeveer 10-20 mensen. De laatste jaren overlijden er minder dan 15 mensen per jaar, in 2017 waren het negen personen.
De leeftijd op moment van overlijden schommelt, met name door het relatief lage aantal mensen dat jaarlijks overlijdt, maar door de jaren heen neemt de leeftijd wel toe (figuur 1).

180926_Figuren_achtergrond_infographic_data_2017_1c.png