twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF-registratie 2017 - Symptomen en gevolgen

Longfunctie

INFO5-100_200x165.jpg

Van de kinderen (onder de 18 jaar) had de helft een longfunctie hoger dan 94%. Bij de volwassenen is de longfunctie al een stuk lager: de helft van de mensen had een longfunctie boven de 70%.

Het is belangrijk om de longfunctie bij mensen met CF te meten. Door de verstoorde water-en-zout balans wordt het slijm in de longen taai. Daardoor blijven bacteriën plakken en veroorzaken ze infecties en ontstekingen. Hierdoor gaat de functie van de longen steeds iets achteruit. Uiteindelijk overlijden veel mensen met CF omdat de longen ‘op’ zijn. Dus hoe langer de functie van de longen goed blijft, hoe beter de overlevingskansen zijn. 


Een veelgebruikte maat om de longfunctie te meten is FEV1% voorspeld: hoeveel lucht kan iemand uitblazen in één seconde, ten opzichte van mensen zonder longklachten maar met dezelfde leeftijd, lichaamslengte en hetzelfde geslacht. 

In figuur 1 hieronder is te zien hoe de longfunctie langzaam afneemt als de leeftijd van mensen met CF toeneemt. Per leeftijdscategorie is de mediane FEV1% voorspeld weergegeven. De mediaan deelt de groep mensen precies doormidden: de helft heeft een lagere longfunctie, de andere helft een hogere longfunctie dan de mediane waarde.

180926_Figuren_achtergrond_infographic_data_2017_2a_-_1.png


Om internationaal te vergelijken hoe het met mensen met CF gaat, wordt de longfunctie in categorieën ingedeeld: onder de 40%, 40-70%, 70-90% of hoger dan 90%. In figuur 2 hieronder is te zien dat de meeste kinderen in Nederland de afgelopen drie jaar een longfunctie hoger dan 90% hadden. Bij de volwassenen hadden de meeste mensen een longfunctie van 40-70%. 

180926_Figuren_achtergrond_infographic_data_2017_2a_-_2.png


Hieronder staan in figuur 3 en 4 de longfunctie van kinderen en volwassenen per CF-centrum weergegeven.

180926_Figuren_achtergrond_infographic_data_2017_2a_-_3.png
180926_Figuren_achtergrond_infographic_data_2017_2a_-_4.png