twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF Registratie 2018 - Demografische gegevens

Mensen in de Registratie 

INFO1-100-200X165.jpg

In 2018 waren 1487 mensen in de Nederlandse CF Registratie opgenomen, waarvan 594 kinderen en 893 volwassenen. Naar schatting zijn er 1500 mensen met CF in Nederland en nog eens 100 mensen met een CF-gerelateerde ziekte.

Het totale aantal mensen in de Registratie is wat lager dan voorgaande jaren. De reden hiervan is dat, met het in werking treden van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in 2018, er expliciet op is gelet dat de mensen voor akkoord tekenden voor het opnemen van hun gegevens. Van ongeveer 110 mensen was de akkoordverklaring nog niet afgerond op het moment dat de gegevens aangeleverd werden.


In het figuur hieronder is te zien hoeveel mensen in de Nederlandse CF Registratie opgenomen zijn sinds 2009. De aantallen per jaar zijn ook uitgesplitst naar volwassenen en kinderen.

190911_Grafieken_voor_op_de_website_Tekengebied_1.png

Aantal mensen in de Nederlandse CF Registratie van 2009-2018. Alle geregistreerde mensen zijn meegenomen. Volwassenen zijn 18 jaar of ouder, kinderen zijn jonger dan 18 jaar. 

* Dit jaar zijn minder mensen opgenomen in de Registratie. Ruim 100 mensen hebben (nog) niet getekend voor opname van hun gegevens in de Registratie.