twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF Registratie 2018 - Symptomen en gevolgen

Bacteriën en schimmels

INFO7-100-200x165.jpg

Bacteriën en schimmels zijn micro-organismen, levende wezens (organismen) die alleen zichtbaar zijn onder de microscoop (micro). Micro-organismen kunnen nuttig zijn, zoals bacteriën in de darm die voedsel afbreken en onze afweer versterken. Maar er zijn ook micro-organismen die ziekte veroorzaken. 

Mensen met CF kunnen extra last hebben van infecties met ‘slechte’ micro-organismen, doordat het taaie slijm in de longen deze ziekteverwekkers minder goed kan verwijderen. Daarom wordt er goed op gelet of, en zo ja welke, bacteriën en schimmels aanwezig zijn in de luchtwegen.In 2018 had 47% van de volwassenen en 12% van de kinderen een chronische infectie met de bacterie Pseudomonas aeruginosa. Door zo’n chronische infectie kan de longfunctie achteruit gaan en dat is ongunstig voor de verdere prognose.

In elke leeftijdsfase komen andere micro-organismen voor in de luchtwegen van iemand met CF. In het figuur hieronder staat - per leeftijdsgroep - weergegeven welk percentage van de mensen een bepaalde bacterie of schimmel had. Het blijkt bijvoorbeeld dat infecties met de schimmel Aspergillus fumigatus en de bacterie Pseudomonas aeruginosa vaker aanwezig zijn, naarmate de leeftijd hoger wordt.

190911_Grafieken_voor_op_de_website-08-1500x640.png


Aanwezigheid van micro-organismen. De berekeningen zijn gedaan per leeftijdsgroep (per zes jaar of bij 54 jaar en ouder).