twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF Registratie 2018 - Symptomen en gevolgen

Lengte en gewicht

INFO6-100-200x165.jpg

Doordat bij mensen met CF voedsel minder efficiënt wordt opgenomen (door de verstoorde water-en-zoutbalans), zijn kinderen met CF vaak kleiner en lichter dan andere kinderen.
Het is daarom belangrijk om goed en voldoende te eten. Lengte en gewicht monitoren blijft het hele leven belangrijk. 

De verhouding van gewicht en lengte (Body Mass Index, BMI) is een belangrijke maat voor de voedingstoestand. Voor kinderen worden deze waardes omgerekend naar z-scores om zo kinderen van verschillende leeftijden en verschillend geslacht te kunnen vergelijken. Een z-score van 0 is gemiddeld. 95% van de gezonde kinderen in Nederland heeft een z-score tussen de -2 en 2. Sterk afwijkende z-scores zijn lager dan -2 en hoger dan 2.

De mediane z-score van alle kinderen samen lag in 2018 rondom gemiddeld (0), wat betekent dat de helft van de kinderen een lagere waarde had en de andere helft een hogere.

190911_Grafieken_voor_op_de_website-13.png


BMI van kinderen met CF van 2008-2018. De BMI-waardes zijn omgerekend naar z-scores om zo kinderen van verschillende leeftijden en verschillend geslacht te kunnen vergelijken. Een z-score van rondom 0 is normaal. Een z-score boven de 2 of onder de -2 geeft aan dat de BMI sterk afwijkt. De mediane waarde geeft aan dat de ene helft van de kinderen een lagere BMI had en de andere helft een hogere.  

Een andere manier om naar de voedingstoestand te kijken, is het indelen van de z-scores in groepen. Op die manier wordt inzichtelijk hoe vaak de voedingstoestand goed is en wanneer deze sterk afwijkt. Een z-score die lager is dan -2, of hoger dan 2, is sterk afwijkend. 

Met het berekenen van de lengte-voor-leeftijd, ten opzichte van de gezonde populatie kinderen, blijkt dat de lengte bij 7,2% van alle kinderen achterbleef.

190911_Grafieken_voor_op_de_website-16.png


Lengte-voor-leeftijd van kinderen met CF in 2018. Ingedeeld in drie groepen en uitgesplitst per CF-centrum. Z-scores van meer dan 2 of minder dan -2 geven aan dat de BMI sterk afwijkt van normaal (hoger dan normaal of te laag).

Door het gewicht van kinderen met CF af te zetten tegen de leeftijd en te verhouden tot leeftijdsgenoten zonder longaandoening, wordt zichtbaar dat het gewicht van de meeste kinderen gezond was. Toch was voor bijna 6% van alle kinderen het gewicht sterk afwijkend. 

190911_Grafieken_voor_op_de_website-02.png


Gewicht-voor-leeftijd van kinderen met CF in 2018. Ingedeeld in drie groepen en uitgesplitst per CF-centrum. Z-scores van meer dan 2 of minder dan -2 geven aan dat de BMI sterk afwijkt van normaal (te hoog of te laag).

Lengte en gewicht bij volwassenen

De voedingstoestand van volwassenen met CF wordt berekend door middel van de BMI. In het figuur hieronder staat, per leeftijdsgroep, de mediane BMI weergegeven (de helft van de mensen heeft een hogere BMI, de andere helft een lagere). De mediane BMI bleef in het gezonde gebied tussen de 18,5 en 25.

190911_Grafieken_voor_op_de_website-05.png


BMI van volwassenen met CF in 2018. Ingedeeld in leeftijdsgroepen. De groene balken geven de mediane BMI-waarde aan van de leeftijdsgroepen. De helft van de mensen in die leeftijdsgroep heeft een hogere BMI, de andere helft een lagere. De oranje stippellijn en de rechter y-as geven aan hoeveel mensen in elke leeftijdsgroep zitten.